106. jubileusz por. Józefa Cabana

106. jubileusz por. Józefa Cabana

Aktualności

Dnia 28 sierpnia 2021 roku por. Józef Caban skończył 106 lat. Jubilat jest najstarszym członkiem Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Józef Caban urodził się 28 sierpnia 1915 roku w Łaszewie, powiat wieluński. W latach 1933−1936, na terenie powiatu wieluńskiego, był aktywnym członkiem Stronnictwa Narodowego. W marcu 1938 roku został wcielony do 78. Pułku Piechoty Wojska Polskiego. Wziął udział w kampanii wrześniowej 1939 roku. Jako żołnierz-radiotelegrafista 78. pp. 20. Dywizji Piechoty walczył pod Mławą, Modlinem oraz Warszawą. W trakcie obrony stolicy został ranny. Po ucieczce z transportu do niewoli niemieckiej wrócił w rodzinne strony. Do końca wojny pracował w zakładzie wikliniarskim oraz działał w konspiracji.

W przeddzień  106. urodzin odwiedziły jubilata liczne delegacje, m.in.: Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koszalinie, na czele z komendantem ppłk. Dariuszem Maculem, władz samorządowych gminy Postomino, na czele z Zastępcą Wójta Gminy Aleksandrą Kurek,  Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Koło Pomorze Środkowe (Łukasz Suchanowski i Justyna Sapor), Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych reprezentowana przez Pawła Łozińskiego z Koła w Sławnie.

28 sierpnia 106-latka odwiedziła Grupa Rekonstrukcji Historycznych „Grzmot” z 7. Brygady Obrony Wybrzeża, rekonstruująca Wojsko Polskie z 1939 roku. Zorganizowali profesjonalną sesję fotograficzną, podczas której por. Józef Caban był umundurowany  i uzbrojony tak, jak wyruszał na wojnę w dniu 1 września 1939 roku.

Życzymy naszemu Bohaterowi 200 lat życia oraz dużo zdrowia.