2010.03.08 – „Moralni zwycięzcy – Żołnierze Wyklęci” konferencja na KUL

Filmy

8 marca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się konferencja naukowa „Moralni zwycięzcy – Żołnierze Wyklęci” poświęcona żołnierzom konspiracji niepodległościowej w Polsce w latach 1944-1956.

W organizacji tego przedsięwzięcia Klubowi „Vade Mecum” przyszły z pomocą: Fundacja Rozwoju KUL, Katedra Historii Systemów Politycznych XIX i XX Wieku, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Wrzesień ’39 oraz Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Lublinie.

Podczas konferencji wykłady wygłosili m.in. prof. dr hab. Jan Żaryn, prof. dr hab. Mieczysław Ryba, dr Marcin Paluch, dr Bohdan Szucki „Artur”, dr Ewa Kurek oraz mjr Marian Pawełczak „Morwa”. Tematyka ich wystąpień dotyczyła przede wszystkim politycznego i zbrojnego podziemia, jego zasięgu geograficznego oraz profilu ideowego, jak również zgrupowań działających szczególnie na Lubelszczyźnie. Wiele uwagi podczas konferencji poświęcono sylwetce majora Hieronima Dekutowskiego „Zapory”, legendarnemu dowódcy oddziałów partyzanckich Armii Krajowej, a później Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” na Lubelszczyźnie.

Uczestnicy konferencji po wysłuchaniu wykładów mieli możliwość wzięcia udziału w dyskusji oraz obejrzenia wystawy prezentującej organizacje polskiej konspiracji niepodległościowej. Na spotkaniu byli liczni kombatanci, ale nie zabrakło też studentów, którzy poprzez swój udział w konferencji pragnęli oddać hołd tym, którzy walczyli o niepodległą Polskę.

 

Małgorzata Babul


Filmy z konferencji:

 

Wykład prof. dr hab. Jana Żaryna pt. „Geografia politycznego i zbrojnego podziemia”:

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=RN6RvCds4l8

 

 

 

Wykład prof. dr hab. Mieczysława Ryby pt. „Profil ideowy narodowych oddziałów leśnych”:

 

 

 

 

 

Wystąpienie Prezesa Okręgu Lubelskiego ZŻ NSZ Stanisława Pupka: