Film ze zgrupowania laureatów X edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

Film ze zgrupowania laureatów X edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”, 20.06.2021 r. https://konkurswykleci.pl Organizator: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego https://fkw.edu.pl Odwiedziliśmy miejsca pamięci na Lubelszczyźnie: – Szlak Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie, – były obóz NKWD na Majdanku, – pomnik i grób sierż. Józefa Franczaka ps. „Laluś” w Piaskach, – były centralny obóz pracy/koncentracyjny […]

czytaj dalej

Relacja z X edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

W dniu 21 czerwca 2021 roku odbyło się uroczyste podsumowanie X edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”, którego organizatorem głównym jest Fundacja im. Kazimierza Wielkiego. W gronie organizatorów znaleźli się również: XXIX LO im. cc. mjr. H. Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego Do Lublina z całej Polski przyjechali […]

czytaj dalej
XXVII Pielgrzymka NSZ do Kałkowa

Relacja z XXVII Pielgrzymki ZŻNSZ do Kałkowa

W dniach 25-27 czerwca 2021 r. odbyła się XXVII pielgrzymka Narodowych Sił Zbrojnych do Sanktuarium Matki Boskiej, Bolesnej Królowej Polski, Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie. Tradycję corocznych pielgrzymek do Kałkowa zapoczątkowali weterani Narodowych Sił Zbrojnych, których staraniem powstała pierwsza w Polsce kaplica poświęcona NSZ, usytuowana w Golgocie – Martyrologium Narodu Polskiego.

czytaj dalej

Antoni Kopaszewski ps. „Orzeł”

Antoni Kopaszewski ps. „Orzeł” – uczestnik II wojny światowej, żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej i Związku Walki Zbrojnej. Urodził się 11 grudnia 1919 roku w Poznaniu. Ukończył Gimnazjum im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu. Po wybuchu II wojny światowej jako junak Przysposobienia Wojskowego (PW) został skierowany do pomocniczej służby wojskowej. PW zostało założone w 1927 roku jako […]

czytaj dalej

Adam Sadalski

Adam Sadalski – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, więzień niemieckiego obozu karnego. Urodził się 9 grudnia 1910 roku w Poznaniu pod zaborem pruskim. Pracował jako tokarz w Warsztatach Głównych Parowozowo-Wagonowych Polskich Kolei Państwowych w Poznaniu, czyli późniejszych Poznańskich Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego (w skrócie ZNTK Poznań). Wziął udział w walkach podczas kampanii wrześniowej 1939 roku. Po […]

czytaj dalej

Marian Jęczkowiak ps. „Księga”

Marian Jęczkowiak ps. „Księga” – uczestnik I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej, żołnierz Wojska Polskiego i Narodowej Organizacji Bojowej, członek Stronnictwa Narodowego, kierownik Drukarni Uniwersytetu Poznańskiego. Urodził się 8 grudnia 1887 roku w Poznaniu pod zaborem pruskim. W czasie I wojny światowej został zmobilizowany do armii niemieckiej. Za zasługi na polu walki został awansowany do […]

czytaj dalej

Henryk Józef Wilhelm Petermann ps. „Elli”

Henryk Józef Wilhelm Petermann ps. „Elli” – członek Stronnictwa Narodowego, żołnierz Wojska Polskiego i Narodowej Organizacji Bojowej, komendant Rejonu Poznań-Wschód Narodowej Organizacji Bojowej. Urodził się 7 grudnia 1916 roku w Poznaniu pod zaborem pruskim. Dwa lata później Polska po latach niewoli odzyskała niepodległość. W wyniku powstania wielkopolskiego wyzwolono spod niemieckiego panowania prawie całą Wielkopolskę, która […]

czytaj dalej

Teofil Zielewicz ps. „Tygrys”

Teofil Zielewicz ps. „Tygrys” – uczestnik I wojny światowej, powstania wielkopolskiego i wojny polsko-bolszewickiej, żołnierz Wojska Polskiego i Narodowej Organizacji Bojowej. Urodził się 5 grudnia 1898 roku w Rudniku, powiat Nowy Tomyśl, na terenie zaboru pruskiego. W czasie I wojny światowej został zmobilizowany do armii niemieckiej. Po powrocie z frontu wziął udział w powstaniu wielkopolskim. […]

czytaj dalej

Julian Michalczyk ps. „Karaś”

Julian Michalczyk ps. „Karaś” – żołnierz Wojska Polskiego i Narodowej Organizacji Bojowej, komendant poznańskiego Obwodu Chwaliszewo NOB. Urodził się 4 grudnia 1913 roku w Recklinghausen, w zachodnich Niemczech. Ukończył Miejską Szkołę Handlową w Poznaniu i z tym miastem związał swoje życie. Wstąpił do Wojska Polskiego i w stopniu podoficera wziął udział w kampanii wrześniowej 1939 […]

czytaj dalej

Franciszek Andersz

Franciszek Andersz − powstaniec wielkopolski, żołnierz Wojska Polskiego i Narodowej Organizacji Bojowej, więzień obozu koncentracyjnego. Urodził się 2 grudnia 1899 roku w Poznaniu pod zaborem pruskim. Wziął udział w powstaniu wielkopolskim. W walkach powstańczych wyzwolono spod niemieckiego panowania prawie całą Wielkopolskę, dzięki temu później na mocy traktatu wersalskiego została włączona do państwa polskiego. Po odbyciu […]

czytaj dalej