Wizyta Prezydenta RP w Bielsku Podlaskim – łączy czy dzieli?

W dniu 7 czerwca 2021 roku Prezydent Andrzej Duda przybył z wizytą na zaproszenie mniejszości białoruskiej w Bielsku Podlaskim. Akt złożenia wieńca, przyklęknięcie – oddane honorów w asyście wojskowej odebrane zostało jako błogosławieństwo dla wersji historii lansowanej przez Forum Mniejszości Podlasia, Ruchu Autonomii Podlasia, Cerkiew prawosławną i w ogóle środowiska antypolskie. Prezydent osobiście nie musi znać wszystkich zawiłości historii regionów, ale przecież ma sztab ludzi, którzy czuwają nad nim i doradzają. Więc zawiedli? Czy wprowadzili w „maliny” wespół z organizatorami spotkania?

czytaj dalej

Kalendarium 12 czerwca

Kalendarium: 12 czerwca 1941 W pobliżu Palmir, na obrzeżach Puszczy Kampinoskiej Niemcy rozstrzelali 30 więźniów Pawiaka, w tym 14 kobiet. W tej egzekucji zamordowano m.in. Stanisława Piaseckiego ps. „Stanisław Mostowski”, publicystę i dziennikarza, działacza Obozu Wielkiej Polski i Stronnictwa Narodowego, żołnierza Wojska Polskiego. 1946 Oficer Narodowego Zjednoczenia Wojskowego ppor. Kazimierz Krasowski ps. „Głuszec”, podając się […]

czytaj dalej