Halina Kazimiera Kasprzak

Halina Kazimiera Kasprzak urodziła się 27 listopada 1911 roku w Inowrocławiu. Po ukończeniu gimnazjum i kursów handlowych zamieszkała w Poznaniu. Przed wybuchem II wojny światowej pracowała w sklepie obuwniczym. Podczas niemieckiej okupacji pracowała m.in. jako stenotypistka w firmie „Ires”. Od października 1939 roku uczestniczyła w rozpowszechnianiu biuletynów z informacjami z nasłuchu radiowego. Na początku października […]

czytaj dalej

Kalendarium 17 czerwca

Kalendarium: 17 czerwca 1906 W Klewinowie, powiat białostocki, urodził się ppłk dypl. cc. Jan Kamieński ps. „Klimaszewski”, „Frant”, „Cozas”, „Konar”, „Litwin”, oficer Wojska Polskiego, Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych, cichociemny, powstaniec warszawski. 1915 W Łęgu k. Wrocławia urodził się mjr Bronisław Kwiatkowski ps. „Czarny”, „Gracjan”, „Aleksander”, „Wiesław Mróz”, oficer Wojska Polskiego, Narodowej Organizacji Wojskowej, […]

czytaj dalej