Antoni Kopaszewski ps. „Orzeł”

Antoni Kopaszewski ps. „Orzeł” – uczestnik II wojny światowej, żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej i Związku Walki Zbrojnej. Urodził się 11 grudnia 1919 roku w Poznaniu. Ukończył Gimnazjum im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu. Po wybuchu II wojny światowej jako junak Przysposobienia Wojskowego (PW) został skierowany do pomocniczej służby wojskowej. PW zostało założone w 1927 roku jako […]

czytaj dalej

Adam Sadalski

Adam Sadalski – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, więzień niemieckiego obozu karnego. Urodził się 9 grudnia 1910 roku w Poznaniu pod zaborem pruskim. Pracował jako tokarz w Warsztatach Głównych Parowozowo-Wagonowych Polskich Kolei Państwowych w Poznaniu, czyli późniejszych Poznańskich Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego (w skrócie ZNTK Poznań). Wziął udział w walkach podczas kampanii wrześniowej 1939 roku. Po […]

czytaj dalej

Marian Jęczkowiak ps. „Księga”

Marian Jęczkowiak ps. „Księga” – uczestnik I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej, żołnierz Wojska Polskiego i Narodowej Organizacji Bojowej, członek Stronnictwa Narodowego, kierownik Drukarni Uniwersytetu Poznańskiego. Urodził się 8 grudnia 1887 roku w Poznaniu pod zaborem pruskim. W czasie I wojny światowej został zmobilizowany do armii niemieckiej. Za zasługi na polu walki został awansowany do […]

czytaj dalej

Henryk Józef Wilhelm Petermann ps. „Elli”

Henryk Józef Wilhelm Petermann ps. „Elli” – członek Stronnictwa Narodowego, żołnierz Wojska Polskiego i Narodowej Organizacji Bojowej, komendant Rejonu Poznań-Wschód Narodowej Organizacji Bojowej. Urodził się 7 grudnia 1916 roku w Poznaniu pod zaborem pruskim. Dwa lata później Polska po latach niewoli odzyskała niepodległość. W wyniku powstania wielkopolskiego wyzwolono spod niemieckiego panowania prawie całą Wielkopolskę, która […]

czytaj dalej

Kalendarium 23 czerwca

Kalendarium: 23 czerwca 1900 We Lwowie urodził się kpt. dr Kazimierz Gluziński ps. „Franciszek Górnicki”, prawnik, współzałożyciel Obozu Narodowo-Radykalnego i tajnej Organizacji Polskiej, prezes Tymczasowej Rady Politycznej Narodowych Sił Zbrojnych i kierownik Służby Cywilnej Narodu, zagrożony aresztowaniem w 1946 roku wyjechał na Zachód. 1943 W nocy 23/24 czerwca rozpoczęła się niemiecka Operacja „Wehrwolf”, czyli akcja […]

czytaj dalej