Andrzej Plackowski

Andrzej Plackowski − powstaniec wielkopolski, żołnierz Wojska Polskiego i Narodowej Organizacji Bojowej, więzień obozu koncentracyjnego. Urodził się 28 listopada 1899 roku w Skokówku, powiat gostyński, pod zaborem pruskim. Wziął udział w powstaniu wielkopolskim. W walkach powstańczych wyzwolono spod niemieckiego panowania prawie całą Wielkopolskę, dzięki temu później na mocy traktatu wersalskiego została włączona do państwa polskiego. […]

czytaj dalej

Przejście z przewodnikiem po Szlaku Żołnierzy Wyklętych w Lublinie

W dniu 22 czerwca 2021 r. odbędą się przejścia z przewodnikiem po Szlaku Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie. Planujemy przeprowadzenie przez przewodników przeszkolonych przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego kilkunastu zorganizowanych grup uczniów szkół ponadpodstawowych po Szlaku Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie. Partnerem wydarzenia jest Sekcja Sportowo-Obronna Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Uczestnicy odwiedzą miejsca pamięci: […]

czytaj dalej

Uroczyste podsumowanie X edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

  W dniach 20−21 czerwca 2021 r. odbędzie się zgrupowanie laureatów oraz uroczyste podsumowanie X edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”. Jest to najdłużej organizowany i największy pod względem ilości uczestników konkurs wiedzy o Żołnierzach Wyklętych. W tym roku uczniowie z całej Polski nadesłali ponad 900 prac konkursowych. Wyniki X edycji Ogólnopolskiego Konkursu […]

czytaj dalej

Kazimierz Stefan Cukierski

Kazimierz Stefan Cukierski − żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego. Urodził się 26 listopada 1918 roku w Poznaniu, z którym związał swoje życie. Pracował w magazynach Fabryki Opon Samochodowych i Rowerowych „Stomil”, prężnie rozwijającej się polskiej firmie współpracującej z amerykańskim producentem opon General Tire and Rubber Company. Po wybuchu II wojny światowej Niemcy przejęli […]

czytaj dalej

Andrzej Balcerek

Andrzej Balcerek – powstaniec wielkopolski, żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, więzień obozu koncentracyjnego. Urodził się 20 listopada 1898 roku w Otuszu, powiat Nowy Tomyśl, pod zaborem pruskim. Wziął udział w powstaniu wielkopolskim. W walkach powstańczych wyzwolono spod niemieckiego panowania prawie całą Wielkopolskę, a później na mocy traktatu wersalskiego została włączona do państwa polskiego. Andrzej Balcerek związał […]

czytaj dalej

Feliks Thamm

Feliks Thamm ps. „Mak”, „Ares” – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej aresztowany przez Niemców, skazany na karę śmierci i stracony w 1942 roku w Poznaniu. Urodził się 19 listopada 1911 roku w Poznaniu, pod zaborem pruskim. Był członkiem Klubu Sportowego „Warta”. Odbył służbę w Wojsku Polskim. Przeszedł do rezerwy w stopniu podoficera. Podjął pracę w Poznaniu […]

czytaj dalej

Bolesław Łuczak

Bolesław Łuczak – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej aresztowany przez Niemców w 1942 roku w Poznaniu, zmarł w niemieckim obozie karnym w Zwickau. Urodził się 18 listopada 1920 roku w Krzesinach, powiat poznański. Zamieszkał w Poznaniu i podjął pracę w Fabryce Opon Samochodowych i Rowerowych „Stomil”, prężnie rozwijającej się polskiej firmie współpracującej z amerykańskim producentem opon General […]

czytaj dalej

Halina Kazimiera Kasprzak

Halina Kazimiera Kasprzak urodziła się 27 listopada 1911 roku w Inowrocławiu. Po ukończeniu gimnazjum i kursów handlowych zamieszkała w Poznaniu. Przed wybuchem II wojny światowej pracowała w sklepie obuwniczym. Podczas niemieckiej okupacji pracowała m.in. jako stenotypistka w firmie „Ires”. Od października 1939 roku uczestniczyła w rozpowszechnianiu biuletynów z informacjami z nasłuchu radiowego. Na początku października […]

czytaj dalej

Wizyta Prezydenta RP w Bielsku Podlaskim – łączy czy dzieli?

W dniu 7 czerwca 2021 roku Prezydent Andrzej Duda przybył z wizytą na zaproszenie mniejszości białoruskiej w Bielsku Podlaskim. Akt złożenia wieńca, przyklęknięcie – oddane honorów w asyście wojskowej odebrane zostało jako błogosławieństwo dla wersji historii lansowanej przez Forum Mniejszości Podlasia, Ruchu Autonomii Podlasia, Cerkiew prawosławną i w ogóle środowiska antypolskie. Prezydent osobiście nie musi znać wszystkich zawiłości historii regionów, ale przecież ma sztab ludzi, którzy czuwają nad nim i doradzają. Więc zawiedli? Czy wprowadzili w „maliny” wespół z organizatorami spotkania?

czytaj dalej