Antoni Kopaszewski ps. „Orzeł”

Antoni Kopaszewski ps. „Orzeł” – uczestnik II wojny światowej, żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej i Związku Walki Zbrojnej. Urodził się 11 grudnia 1919 roku w Poznaniu. Ukończył Gimnazjum im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu. Po wybuchu II wojny światowej jako junak Przysposobienia Wojskowego (PW) został skierowany do pomocniczej służby wojskowej. PW zostało założone w 1927 roku jako […]

czytaj dalej

Adam Sadalski

Adam Sadalski – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, więzień niemieckiego obozu karnego. Urodził się 9 grudnia 1910 roku w Poznaniu pod zaborem pruskim. Pracował jako tokarz w Warsztatach Głównych Parowozowo-Wagonowych Polskich Kolei Państwowych w Poznaniu, czyli późniejszych Poznańskich Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego (w skrócie ZNTK Poznań). Wziął udział w walkach podczas kampanii wrześniowej 1939 roku. Po […]

czytaj dalej

Marian Jęczkowiak ps. „Księga”

Marian Jęczkowiak ps. „Księga” – uczestnik I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej, żołnierz Wojska Polskiego i Narodowej Organizacji Bojowej, członek Stronnictwa Narodowego, kierownik Drukarni Uniwersytetu Poznańskiego. Urodził się 8 grudnia 1887 roku w Poznaniu pod zaborem pruskim. W czasie I wojny światowej został zmobilizowany do armii niemieckiej. Za zasługi na polu walki został awansowany do […]

czytaj dalej

Henryk Józef Wilhelm Petermann ps. „Elli”

Henryk Józef Wilhelm Petermann ps. „Elli” – członek Stronnictwa Narodowego, żołnierz Wojska Polskiego i Narodowej Organizacji Bojowej, komendant Rejonu Poznań-Wschód Narodowej Organizacji Bojowej. Urodził się 7 grudnia 1916 roku w Poznaniu pod zaborem pruskim. Dwa lata później Polska po latach niewoli odzyskała niepodległość. W wyniku powstania wielkopolskiego wyzwolono spod niemieckiego panowania prawie całą Wielkopolskę, która […]

czytaj dalej

Kalendarium 23 czerwca

Kalendarium: 23 czerwca 1900 We Lwowie urodził się kpt. dr Kazimierz Gluziński ps. „Franciszek Górnicki”, prawnik, współzałożyciel Obozu Narodowo-Radykalnego i tajnej Organizacji Polskiej, prezes Tymczasowej Rady Politycznej Narodowych Sił Zbrojnych i kierownik Służby Cywilnej Narodu, zagrożony aresztowaniem w 1946 roku wyjechał na Zachód. 1943 W nocy 23/24 czerwca rozpoczęła się niemiecka Operacja „Wehrwolf”, czyli akcja […]

czytaj dalej

Kalendarium 22 czerwca

Kalendarium: 22 czerwca 1941 W niedzielę o godzinie 3.15, bez wypowiedzenia wojny III Rzesza Niemiecka zaatakowała Związek Sowiecki, łamiąc ustalenia paktu Ribbentrop-Mołotow. W operacji „Barbarossa” wzięło udział ponad 3 miliony żołnierzy niemieckich, wspieranych przez wojska sojusznicze. Atak nastąpił na całej niemiecko-sowieckiej granicy od Bałtyku aż po Karpaty, a główne uderzenie skierowano na Moskwę.

czytaj dalej

Teofil Zielewicz ps. „Tygrys”

Teofil Zielewicz ps. „Tygrys” – uczestnik I wojny światowej, powstania wielkopolskiego i wojny polsko-bolszewickiej, żołnierz Wojska Polskiego i Narodowej Organizacji Bojowej. Urodził się 5 grudnia 1898 roku w Rudniku, powiat Nowy Tomyśl, na terenie zaboru pruskiego. W czasie I wojny światowej został zmobilizowany do armii niemieckiej. Po powrocie z frontu wziął udział w powstaniu wielkopolskim. […]

czytaj dalej

Julian Michalczyk ps. „Karaś”

Julian Michalczyk ps. „Karaś” – żołnierz Wojska Polskiego i Narodowej Organizacji Bojowej, komendant poznańskiego Obwodu Chwaliszewo NOB. Urodził się 4 grudnia 1913 roku w Recklinghausen, w zachodnich Niemczech. Ukończył Miejską Szkołę Handlową w Poznaniu i z tym miastem związał swoje życie. Wstąpił do Wojska Polskiego i w stopniu podoficera wziął udział w kampanii wrześniowej 1939 […]

czytaj dalej

Franciszek Andersz

Franciszek Andersz − powstaniec wielkopolski, żołnierz Wojska Polskiego i Narodowej Organizacji Bojowej, więzień obozu koncentracyjnego. Urodził się 2 grudnia 1899 roku w Poznaniu pod zaborem pruskim. Wziął udział w powstaniu wielkopolskim. W walkach powstańczych wyzwolono spod niemieckiego panowania prawie całą Wielkopolskę, dzięki temu później na mocy traktatu wersalskiego została włączona do państwa polskiego. Po odbyciu […]

czytaj dalej

Andrzej Plackowski

Andrzej Plackowski − powstaniec wielkopolski, żołnierz Wojska Polskiego i Narodowej Organizacji Bojowej, więzień obozu koncentracyjnego. Urodził się 28 listopada 1899 roku w Skokówku, powiat gostyński, pod zaborem pruskim. Wziął udział w powstaniu wielkopolskim. W walkach powstańczych wyzwolono spod niemieckiego panowania prawie całą Wielkopolskę, dzięki temu później na mocy traktatu wersalskiego została włączona do państwa polskiego. […]

czytaj dalej