77. rocznica bitwy pod Olesznem

W Olesznie w dniu 25 lipca 2021 roku odbyła się uroczystość patriotyczna z okazji 77. rocznicy zwycięskiej bitwy stoczonej przez współpracujące oddziały Narodowych Sił Zbrojnych mjr. Władysława Kołacińskiego ps. „Żbik” i Armii Krajowej mjr. Mieczysława Tarchalskiego ps. „Marcin” z niemieckim oddziałem SS. Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny […]

czytaj dalej

Jerzy Tadeusz Kowalski ps. „Georg”

Jerzy Tadeusz Kowalski ps. „Georg” – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, zakatowany przez Niemców podczas śledztwa. Urodził się 7 maja 1913 roku w Berlinie. W 1919 roku jego rodzina przeniosła się do Poznania. Przed wojną mieszkał i pracował w Poznaniu jako chemik. Wielkopolska, po zajęciu przez niemieckiego okupanta we wrześniu 1939 roku, została włączona do III […]

czytaj dalej

Zrzutka na nagrania wspomnień kombatantów

Zapraszamy do wsparcia zrzutki na nagranie, montaż i publikację na youtube wspomnień Kombatantów polskiego podziemia niepodległościowego NSZ. To ostatnia szansa na nagranie wspomnień Kombatantów, którzy opowiedzą o swoich przeżyciach z okresu II wojny światowej i okresu powojennego.     Dlaczego chcemy i musimy to zrobić teraz? Kombatanci to ludzie w podeszłym wieku, większość ma ponad […]

czytaj dalej
Władysław Szafrański ps. „Brzoza”.

Władysław Szafrański ps. „Brzoza”

Władysław Szafrański ps. „Brzoza” – instruktor harcerski, członek Szarych |Szeregów, żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych. Urodził się 5 maja 1910 roku w Klettwitz na terenie II Rzeszy Niemieckiej w regionie Dolne Łużyce. Przed wybuchem II wojny światowej mieszkał w Śremie i pracował jako ogrodnik. Był członkiem Komendy Hufca Męskiego Związku Harcerstwa Polskiego […]

czytaj dalej

Kalendarium 31 lipca

Kalendarium: 31 lipca 1944 Gen. Tadeusz Komorowski „Bór”, za zgodą Delegata Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj Jana Stanisława Jankowskiego, wydał rozkaz  rozpoczęcia, o godz. 17.00 w dniu 1 sierpnia, powstania w Warszawie. 1945 Komunistyczny Wojskowy Sąd Okręgowy w Łodzi, na sesji wyjazdowej w Radomiu, skazał, za walkę o niepodległość Polski, na 10 lat więzienia kpt. […]

czytaj dalej
NSZ w Powstaniu Warszawskim

NSZ w powstaniu warszawskim

Powstanie warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17.00 z rozkazu gen. Tadeusza Komorowskiego ps. „Bór” – dowódcy Armii Krajowej (AK). Jego celem było wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji oraz ujawnienie się wobec wkraczających sowietów jako gospodarze terenu i legalna władza polityczna. W powstaniu, zainicjowanym przez AK, wzięli udział zwolennicy różnych opcji politycznych, […]

czytaj dalej
Lubelska Sztafeta dla Powstańców Warszawskich NSZ

Lubelska Sztafeta dla Powstańców Warszawskich i Piknik Rodzinny

Już 1 sierpnia odbędą się w Lublinie społeczne obchody upamiętniające 77. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. Już o godzinie 14.30 pobiegnie Sztafeta dla Powstańców Warszawskich. Tak jak bohaterowie Polskiego Państwa Podziemnego przeżyli swoje 63 dni chwały, tak my pobiegniemy w 63 odcinkach biegowych. Ponadto przygotowujemy dla mieszkańców okolicznościowy piknik rodzinny. Miejsce: Północny Brzeg Bystrzycy (przy moście […]

czytaj dalej

Kalendarium 30 lipca

Kalendarium: 30 lipca 1941 W Londynie gen. Władysław Sikorski, premier rządu II Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, i Iwan Majski, ambasador Związku Sowieckiego w Wielkiej Brytanii, podpisali układ o wspólnej walce z hitlerowskimi Niemcami. Układ przywracał stosunki dyplomatyczne między II RP a ZSRS zerwane po agresji sowietów na Polskę (17.09.1939). Układ przewidywał utworzenie na terenie Związku […]

czytaj dalej
III Turniej piłkarski o puchar imienia Powstańców Warszawskich

III Turniej Piłkarski o Puchar im. Powstańców Warszawskich

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych ma zaszczyt zaprosić na III Turniej im. Powstańców Warszawskich. Turniej ma na celu upamiętnienie zrywu powstańczego z 1944 roku i przybliżenie wiedzy o powstaniu jak i biorących w nim udział powstańcach (szczególnie pochodzących lub obecnie mieszkających w Lublinie). Celem turnieju jest także kształtowanie postaw patriotycznych. Turniej odbędzie się 8 sierpnia 2021 […]

czytaj dalej

Florian Sekretarczyk

Florian Sekretarczyk – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych. Urodził się 27 kwietnia 1911 roku w Naramowicach, obecnie w granicach Poznania, pod zaborem pruskim. Przed wojną zamieszkał w Ławicy, obecnie w granicach Poznania, gdzie prowadził własny warsztat obuwniczy. We wrześniu 1939 roku Wielkopolska, po zajęciu przez okupanta niemieckiego, została włączona do III Rzeszy […]

czytaj dalej