Zmarła Barbara Skarbek-Szacka

W dniu wczorajszym, 25 października 2021 roku w Stanach Zjednoczonych zmarła w wieku 96 lat Barbara Skarbek-Szacka, wdowa po pułkowniku Antonim Szackim ps. „Bohun” dowódcy Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Barbara Skarbek-Szacka z domu Kłaczyńska urodziła się w Poznaniu 24 września 1925 roku. Pochodziła z patriotycznej rodziny o poglądach narodowych. Jej matka była działaczką Polskiego […]

czytaj dalej

Porucznik Roman Dziemieszkiewicz patronem dworca PKP

 Od 23 października 2021 r.dworcowi PKP w Ciechanowie patronuje por. Roman Dziemieszkiewicz ps. „Adam”, „Pogoda”, który zginął z rąk sowietów niedaleko dworca. Bohaterowie narodowego podziemia niepodległościowego Mazowsza otrzymują należne sobie miejsce. Por.Roman Dziemieszkiewicz ps.”Adam”,”Pogoda”(1918-1945) – Komendant NSZ w powiatach Ostrołęka i Ciechanów, dowódca akcji rozbicia więzienia UB w Krasnosielcu 1 maja 1945 r.

czytaj dalej

Kalendarium 17-23 października

Kalendarium 17–23 października 17 października  1943 – 20 warszawiaków przywiezionych z Pawiaka zostało rozstrzelanych w publicznej egzekucji przy ulicy Piusa XI (obecnie Piękna) z rozkazu dowódcy SS na dystrykt warszawski Generalnego Gubernatorstwa Franza Kutschery. 1943 – w nocy 17/18 października Niemcy przeprowadzili egzekucję 600 więźniów Pawiaka w ruinach getta warszawskiego. Nagich więźniów wyprowadzano grupami z […]

czytaj dalej

Zmarł ppłk Janusz Kamocki ps. „Mamut”

22 października 2021 roku w wieku 94 lat odszedł na wieczną wartę ppłk Janusz Kamocki ps. „Mamut” – żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej, Armii Krajowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Urodził się 2 sierpnia 1927 roku w Warszawie. Od listopada 1942 był członkiem konspiracyjnej Narodowej Organizacji Wojskowej (pod konspiracyjnym pseudonimem „Orcio”), a po jej scaleniu z Armią […]

czytaj dalej

Zmarła major Maria Kowalewska ps. „Myszka”

W dniu dzisiejszym, 20 października 2021 roku, w wieku 94 lat zmarła mjr Maria Irena Kowalewska ps. „Myszka” – żołnierz  Samodzielnego Batalionu Narodowych Sił Zbrojnych im. Brygadiera Mączyńskiego, sanitariuszka w powstaniu warszawskim (w szpitalu polowym na Woli).  Mjr Maria Kowalewska była członkiem Rady Naczelnej Związku Żołnierzy NSZ, aktywnie brała udział w działaniach Związku i wielokrotnie […]

czytaj dalej

Rycerze Wielkiej Polski

Już po zakończeniu II wojny światowej na ziemiach polskich nadal trwały walki o niepodległość i suwerenność Polski. Żołnierze polskiego podziemia walczyli nie rok czy dwa, ale kilkadziesiąt lat. Najdłużej przeciwko sowieckiemu okupantowi walczyli żołnierze podziemia narodowego i najdłużej się ukrywali przed komunistycznym aparatem represji. Komuniści pojmanych żołnierzy skazywali na kary śmierci i wieloletniego więzienia. Niektórzy […]

czytaj dalej

Film. Wspomnienia mjr Marii Kowalewskiej ps. „Myszka”

Mjr Maria Kowalewska ps. „Myszka” wspomina, że do włączenia się w struktury Polskiego Państwa Podziemnego skłoniła ją informacja o zbrodni sowieckiej na polskich oficerach w Katyniu. W wieku 17 lat wzięła udział w powstaniu warszawskim jako sanitariuszka NSZ. Jest członkiem Rady Naczelnej Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych […]

czytaj dalej

Film. Wspomnienia kombatanta – mjr ks. Zbigniew Staszkiewicz

Mjr ks. Zbigniew Staszkiewicz urodził się w 1924 r. w Kowlu na Wołyniu. Pochodził z rodziny o korzeniach łotewskich. W 1942 r. wstąpił do Armii Krajowej, jako łącznik dostarczał broń i środki medyczne dla 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Został aresztowany przez Niemców w 1944 r. Uciekł z transportu więźniów na Majdanek i kontynuował działalność […]

czytaj dalej

Powołanie Związku Jaszczurczego

14/15 X 1939 r. na warszawskiej Ochocie (ul. Kromera 2) zostaje powołany przez działaczy Obozu Narodowo-Radykalnego do życia Związek Jaszczurczy. Nazwa nawiązywała do historycznego Związku Jaszczurczego, zorganizowanego przez szlachtę oraz mieszczan pruskich i pomorskich pod koniec XIV w. do walki z Zakonem Krzyżackim. Cele Związku Jaszczurczego: Walka o odzyskanie niepodległości Polski przeciwko Niemcom i Związkowi […]

czytaj dalej

Kalendarium 10–16 października

Kalendarium 10–16 października 10 października 1939 – Niemcy przeprowadzili pierwszą masową egzekucję Polaków w bydgoskiej „Dolinie Śmierci”. Szacuje się, że w masowych egzekucjach życie straciło tu 1200–1400 osób. 1942 – na Atlantyku polski statek SS „Narwik” wyłowił w czasie akcji ratunkowej ok. 1000 rozbitków z zatopionego przez niemiecki okręt podwodny brytyjskiego transportowca wojska RMS „Orcades”. […]

czytaj dalej