wiersze i pieśni Narodowe Siły Zbrojne

Zbigniew Kraszewski: Hymn Polski Podziemnej

Hymn Polski Podziemnej 1. W ciemnościach szatańskich, co ziemię okryły Idziemy wciąż naprzód, wytrwale. Nad nami pożary tło nieba skrwawiły I dymów rozsnuły się fale. Lecz chociaż wśród zgliszczów zakrzepłą czuć krew, Już słychać w podziemiach potężny nasz śpiew: Śmierć zbójom, tyranom! Niech wie o tym wróg! Już hejnał zagrano, Rozsądzi nas Bóg! Śmierć wrogom, […]

czytaj dalej

Kalendarium 4 listopada

Kalendarium: 4 listopada 1869 W Klonowcu Szlacheckim, powiat kutnowski, urodził się Karol Raczkowski, ideolog i współzałożyciel Narodowej Demokracji, członek Komitetu Centralnego Ligii Narodowej. 1942 Początek pierwszej fazy scalania Armii Krajowej i Narodowej Organizacji Wojskowej. Zgodnie z umową scaleniową, zawartą 23.08.1942 roku, w tym dniu do AK został zaprzysiężony Komendant Główny NOW ppłk Józef Rokicki ps. […]

czytaj dalej