Zbiorka krwi współorganizowana przez Okręg Łomża NSZ

Akcja krwiodawstwa w Szumowie

Mieszkańcy Szumowa i okolic po raz kolejny udowodnili, że ich serca są otwarte i chętne do niesienia pomocy innym. W dzisiejszej akcji krwiodawstwa udział wzięło 39 osób, dzięki czemu zebrano 17,5 litra krwi. „Przelali krew za nas, my przelejmy za nich” – pod takim hasłem odbywała się dzisiaj zbiórka krwi w Szumowie zorganizowana przez Ochotniczą […]

czytaj dalej

Kalendarium 23 listopada

Kalendarium: 23 listopada 1943 Pod kolonią Kamienna Góra, powiat kraśnicki, 1. Pułk Partyzancki Legii Nadwiślańskiej Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem rtm. Leonarda Zub-Zdanowicza ps. „Ząb” urządził udaną zasadzkę na niemiecki konwój. Uwolniono kilku więźniów. 1946 Oddział ppor. Henryka Jastrzębskiego ps. „Zbych” z Okręgu XVI Białostockiego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego zajął siedzibę Urzędu Gminy w Szczepankowie, powiat […]

czytaj dalej