77. rocznica bitwy pod Olesznem

Aktualności

W Olesznie w dniu 25 lipca 2021 roku odbyła się uroczystość patriotyczna z okazji 77. rocznicy zwycięskiej bitwy stoczonej przez współpracujące oddziały Narodowych Sił Zbrojnych mjr. Władysława Kołacińskiego ps. „Żbik” i Armii Krajowej mjr. Mieczysława Tarchalskiego ps. „Marcin” z niemieckim oddziałem SS.

Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Olesznie, którą sprawował ksiądz proboszcz Jacek Szymański w intencji poległych, zmarłych i żyjących żołnierzy NSZ i AK. Udział w niej wzięły poczty sztandarowe: 10. Świętokrzyskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, Koła Oleszno Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Koła Oleszno Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Samodzielnego Batalionu im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Końskich, Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie, Ochotniczych Straży Pożarnych z Oleszna, Świdna i Chotowa, harcerzy oraz wicewojewoda świętokrzyski Rafał Nowak, przedstawiciele powiatu włoszczowskiego, gminy Krasocin, Szkoły Podstawowej w Olesznie, Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Olesznie i licznie przybyli mieszkańcy Oleszna. Gośćmi honorowymi uroczystości byli: kpt. Stanisław Ambrozik ps. „Malarski”, żołnierz oddziału NSZ oraz ostatni żyjący uczestnik bitwy pod Olesznem, i płk Zbigniew Zieliński, żołnierz oddziału AK oraz były minister Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Po mszy odbył się uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych, przedstawicieli władz państwowych i wszystkich uczestników obchodów pod pomnik upamiętniający bitwę pod Olesznem. Tutaj Ryszard Kowalczyk, historyk ze Szkoły Podstawowej w Olesznie, przedstawił rys historyczny bitwy, a także poprowadził apel pamięci. Kwiaty pod pomnikiem złożyli przedstawiciele urzędów państwowych, wojska, policji, straży pożarnej, związków kombatanckich, szkół. Na zakończenie obchodów 77. rocznicy bitwy pod Olesznem Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Oleszna odegrała „Rotę”. Uczestnicy uroczystości mieli możliwość obejrzenia wystawy o historii NSZ, którą przygotowało Koło w Olesznie Związku Żołnierzy NSZ.


Opis bitwy pod Olesznem:

http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/23219?t=Pod-Olesznem-NSZ-i-AK-wspolnie-walczyly-z-Niemcami

Zapraszamy do zapoznania się ze wspomnieniami kpt. Stanisława Ambrozika ps. „Malarski” z okresu okupacji niemieckiej i sowieckiej:

Wspomnienia Stanisława Ambrozika „Malarski”