82. rocznica wybuchu II wojny światowej w Toruniu

82. rocznica wybuchu II wojny światowej w Toruniu

Aktualności

Uroczystości 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Toruniu odbyły 1 września w Parku Pamięci Zbrodni Pomorskiej. Wzięli w nich udział weterani i kombatanci, harcerze, Wojsko Polskie, 8. Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej, przedstawiciele władz samorządowych, kapelani wojskowi, przedstawiciele 1. Batalionu 5. Pułku Artylerii Polowej Hamilton’s Own oraz mieszkańcy Torunia.

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Wielkopolska Koło w Toruniu reprezentowały mjr Maria Kowalewska ps. „Myszka” z Samodzielnego Batalionu NSZ im. Brygadiera Mączyńskiego i członek Zarządu Okręgu Wielkopolska ZŻNSZ Joanna Kowalska.

W Parku Pamięci odsłonięty został kolejny fragment pomnika poświęcony żołnierzom i  przedstawicielom służb mundurowych poległym i pomordowanym przez Niemców jesienią 1939 roku. W poprzednich latach odsłonięte zostały części pomnika poświęcone harcerzom i nauczycielom. Po ceremonii wojskowej podniesiono flagę na maszt, a zebrani odśpiewali polski hymn. Oddano cześć poległym w uroczystym Apelu Poległych. Po salwie honorowej orkiestra wojskowa odegrała Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego i wiązankę pieśni patriotycznych. Na zakończenie uroczystości pod pomnikiem złożone zostały biało-czerwone kwiaty.

Już we wrześniu 1939 roku Niemcy przy pomocy list proskrypcyjnych rozpoczęli akcję mordowania polskiej inteligencji, budowniczych II Rzeczypospolitej, naukowców, księży, działaczy społecznych, a także rolników. Termin Zbrodnia Pomorska 1939 został stworzony w celu określenia mordów popełnionych na polskiej ludności cywilnej od września do grudnia 1939 roku w ponad 400 miejscowościach przedwojennego województwa pomorskiego. Do dziś nie wiadomo, jaka była dokładna liczba ofiar, ponieważ zniszczona została większość dokumentacji świadczącej przeciw Niemcom. Najprawdopodobniej zamordowanych zostało około 40 tysięcy Polaków. Zidentyfikowano zaledwie 10 tysięcy ofiar. Z powodu włączenia Pomorza do III Rzeszy skala niemieckich zbrodni w 1939 roku na Pomorzu była znacznie większa niż w innych regionach okupowanej Polski.