mjr Stanisław Wierzchucki ps Błyskawica

92. urodziny mjr. Stanisława Wierzchuckiego ps. „Błyskawica”

Aktualności
W dniu 9 października 2021 roku swoje 92. urodziny świętował major Stanisław Wierzchucki ps. „Błyskawica”, „Sęk”. W imieniu członków Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych składamy na ręce Szanownego Jubilata najserdeczniejsze życzenia.
Mjr Wierzchucki był żołnierzem oddziałów Pogotowia Akcji Specjalnej Narodowych Sił Zbrojnych kryptonim „Topór”, a po ich rozbiciu wszedł w skład oddziału PAS NSZ kryptonim „Wiąz” w XII  Okręgu Podlasie NSZ, gdzie był celowniczym rkm-u. Dowódcą oddziału był mjr Karol Sęk ps. „Jakub”. Zakazał żołnierzom ujawniania się przed Urzędem Bezpieczeństwa pod karą śmierci. „Błyskawica” ukrywał się przez 10 lat pod fałszywym nazwiskiem Stanisław Jerzy Jasiński. W tym czasie nie kontaktował się z rodziną, dał tylko rodzicom znać, że żyje. Dopiero w teczkach otrzymanych wiele lat później z Instytutu Pamięci Narodowej odnalazł informacje, jak blisko aresztowania go było UB i kto na niego donosił. „Błyskawica” był jedynym żołnierzem oddziału o kryptonimie „Wiąz”, który, pomimo usilnych starań ubeków, nie został odnaleziony. Większość dowódców została skazana na kary śmierci i kary zostały wykonane. Pozostali żołnierze zostali skazani na kary wieloletniego więzienia, które odsiedzieli.

Stanisław Wierzchucki ps. „Błyskawica” ujawnił się w dniu 16 października 1956 roku. Natychmiast został aresztowany. W tym czasie wszyscy jego dowódcy i koledzy z oddziału albo już nie żyli, albo odsiadywali kary więzienia. Po tygodniu wielogodzinnych przesłuchań został wypuszczony, ale był inwigilowany i kontrolowany przez kilkadziesiąt lat.

Dopiero w lutym 1957 roku udało się Stanisławowi Wierzchuckiemu sądownie powrócić do własnego nazwiska. Już pod własnym nazwiskiem ukończył studia inżynierskie i do emerytury pracował w hucie w Ostrowcu Świętokrzyskim. Od momentu założenia Związku Żołnierzy NSZ został jego aktywnym członkiem oraz jest twórcą projektu i wykonawcą Kaplicy Narodowych Sił Zbrojnych w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie.