Stanisław Wawerczyk ps. „Kogut”.

92. urodziny Stanisława Wawerczyka ps. „Kogut”

Aktualności

W dniu dzisiejszym 92. urodziny obchodzi Stanisław Wawerczyk ps. „Kogut”, żołnierz Zgrupowania VII Śląskiego Narodowych Sił Zbrojnych. Szanownemu jubilatowi życzymy kolejnych stu lat w zdrowiu.

Stanisław Wawerczyk urodził się w Hałcnowie (obecnie Bielsko-Biała) 29 kwietnia 1929 roku. Na przełomie listopada i grudnia 1946 roku dołączył do grupy leśnej Wiktora Gajera ps. „Śmiały”, podporządkowanej por. Antoniemu Biegunowi ps. „Sztubak” w ramach Zgrupowania NSZ pod dowództwem kpt. Henryka Flame ps. „Bartek”.
Stanisław Wawerczyk ps. „Kogut” ujawnił się 7 marca 1947 roku. Aż do 1989 roku był pod obserwacją SB.