Apel Kuratorium Oświaty w Lublinie o wzięcie udziału w uroczystościach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Dokumenty

Kurator Oświaty w Lublinie, Krzysztof Babisz wystosował apel do dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów o wzięcie udziału 1 marca 2011 we Mszy św. w intencji żołnierzy powstania antykomunistycznego w Polsce.

Treść apelu:

Szanowni Państwo
dyrektorzy szkół i placówek
województwa lubelskiego

Sejm RP ustanowił dzień 1 marca „Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. W związku z powyższym Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość oraz Środowisko AK – WiN „Zaporczycy” zamówiło w dniu 1 marca 2011 roku Mszę św. w intencji Żołnierzy Powstania Antykomunistycznego w Polsce, w Kościele pw. Św. Rodziny, przy Al. Jana Pawła II 11 w Lublinie o godzinie 16:00.

Zachęcam uczniów i nauczycieli oraz delegacje szkół i placówek wraz z pocztami sztandarowymi do wzięcia udziału w uroczystości, która dla młodego pokolenia Polaków będzie miała niewątpliwie walory wychowawcze i edukacyjne, kształtujące pozytywne wzorce patriotyzmu i niezłomnego, bezinteresownego poświęcenia względem Ojczyzny.

Lubelski Kurator Oświaty

Krzysztof Babisz

Źródło: Kuratorium Oświaty w Lublinie