Ppor. Stefan Kownacki ps. „Gołąb”.

Awans na stopień oficerski Stefana Kownackiego ps. „Gołąb”

Aktualności Życiorysy

Po pięciu latach starań członków Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w dniu 13 sierpnia 2021 roku w siedzibie 18. Pułku Logistycznego w Łomży odbyła się uroczystość nadania stopnia podporucznika Wojska Polskiego sierżantowi Stefanowi Kownackiemu ps. „Gołąb”. Podporucznik Kownacki walczył z bronią w ręku o niepodległość i suwerenność Ojczyzny aż do 1952 roku. Jest jednym z ostatnich żyjących jeszcze Żołnierzy Wyklętych patroli bojowych Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.

Stefan Kownacki ps. „Gołąb” urodził się w 27 stycznia 1930 roku w Skrodzie Wielkiej, powiat kolneński. Jego rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. Jego stryj Jan Kownacki, przedwojenny kawalerzysta, był żołnierzem Armii Krajowej i rusznikarzem. Już wówczas nastoletni Stefan Kownacki przenosił meldunki do sąsiedniej wsi. Po zakończeniu działań wojennych stryj został aresztowany. Zagrożony aresztowaniem, za posiadanie znalezionej w domu broni, Stefan Kownacki ukrywał się. W kwietniu 1948 roku został zaprzysiężony do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW). Otrzymał przydział do oddziału Pogotowia Akcji Specjalnej (PAS) w Komendzie Powiatowej kryptonim „Łużyca” XVI Okręg NZW. Służył pod rozkazami komendanta powiatu sierż. Bronisława Chrzanowskiego ps. „Orzeł”. W maju 1949 roku zwolnił się z oddziału i powrócił do pracy w gospodarstwie rolnym. Po śmierci, w dniu 13 lipca 1949 roku, sierż. „Orła” powrócił do konspiracji NZW. Uczestniczył w akcjach zbrojnych patroli bojowych Mariana Borysa ps. „Czarny” i Hieronima Rogińskiego ps. „Róg”. 18 kwietnia 1952 roku otoczony w bunkrze przez żołnierzy KBW chor. „Róg” popełnił samobójstwo. Po śmierci dowódcy zagrożony aresztowaniem Stefan Kownacki ps. „Gołąb” ukrywał się przed komunistycznym aparatem terroru. Jedną z kryjówek był grobowiec na cmentarzu. Ujawnił się 1 sierpnia 1953 roku w Białymstoku. Obecnie mieszka w Kolnie, na ukochanym Podlasiu.

Ppor. Stefan Kownacki ps. „Gołąb” został uhonorowany Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości, Medalem 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych, Krzyżem Zasługi 25-lecia Związku Żołnierzy NSZ.