Budowa pomnika Karola Czornego w Czechowicach-Dziedzicach.

Budujemy pomnik upamiętniający Karola Czornego

Aktualności

Już niebawem w Czechowicach-Dziedzicach zostanie odsłonięty pomnik poświęcony Karolowi Czornemu, naczelnikowi Ochotniczej Straży Pożarnej związanemu ze zgrupowaniem Narodowych Sił Zbrojnych kpt. Henryka Flame ps. „Bartek”. Inwestycja jest realizowana przez Okręg Śląsk Cieszyński Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oraz Stowarzyszenie Aktywnych Polaków.

20 listopada 2021 roku przypada 76. rocznica męczeńskiej śmierci naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Czechowicach-Dziedzicach Karola Czornego zamordowanego przez funkcjonariuszy Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego z Katowic. Miejsce pochówku naszego Bohatera do dzisiaj pozostaje nieznane, ponieważ jego zwłoki zostały wykradzione rodzinie zmarłego przez ubeków.

Karol Czorny przez całe swoje dorosłe życie był mocno związany z czechowicką OSP. Od 1931 roku pełnił funkcję zastępcy naczelnika OSP w Czechowicach-Dziedzicach. W 1945 roku został wybrany naczelnikiem OSP. Łączył zaangażowanie społeczne w działalność w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych z czynnym uczestnictwem w przedsięwzięciach podczas odbudowy Polski ze zniszczeń wojennych. Wśród mieszkańców miasta został zapamiętany jako osoba niosąca pomoc innym i zaangażowana w problemy mieszkańców.

W czasie II wojny światowej, a także po jej zakończeniu Karol Czorny wspierał polskie podziemie niepodległościowe. W okresie wojny wspierał Armię Krajową (AK) oraz Narodową Organizację Wojskową (NOW), a od wiosny 1945 roku – Narodowe Siły Zbrojne (NSZ), zwłaszcza operujące w regionie zgrupowanie NSZ kpt. Henryka Flame ps. „Bartek”.

Pomnik Karola Czornego stanie na skwerze przed budynkiem OSP Lipowiec w Czechowicach-Dziedzicach. Skwer ten jest najbardziej odpowiednim miejscem do upamiętnienia naczelnika OSP, a także wielkiego patrioty i społecznika. Strażacy-ochotnicy z OSP Lipowiec już zadeklarowali, że będą się nim troskliwie opiekować. Członkowie Okręgu Śląsk Cieszyński Związku Żołnierzy NSZ oraz Stowarzyszenia Aktywnych Polaków opracowali projekt pomnika, który jakością odpowiada współczesnym oczekiwaniom. Zleciliśmy już wykonanie głównego elementu betonowego oraz zgodnie z projektem przygotowaliśmy ryngraf i znak OSP.

Już dziś zapraszamy wszystkich do Czechowic-Dziedzic, bo odsłonięcie pomnika Karola Czornego powinno być wielką manifestacją patriotyczną. Szczegóły uroczystości wkrótce.