Ceremonia wręczenia sztandaru dla 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego

Ceremonia wręczenia sztandaru dla 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego

Aktualności

3 września 2021 roku na Placu Niepodległości w Łomży, odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia sztandaru dla 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego. Pułk przejmuje tradycje łomżyńskiego 33. Pułku Piechoty, tzw. Strzelców Kurpiowskich, wsławionego walkami w latach 1919 i 1920 oraz w walkach obronnych 1939 roku pod Nowogrodem, Wizną oraz bitwami o Zambrów i pod Andrzejewem.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w katedrze pw. św. Michała Archanioła. Po mszy nastąpiło odczytanie aktu nadania sztandaru oraz wbicie gwoździ honorowych. Najważniejszym punktem ceremonii było przekazanie sztandaru płk. Pawłowi Gałązce dowódcy 18. PL przez ministra obrony narodowej.

Okręg Łomża Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych jest jednym  z fundatorów sztandaru. Podczas uroczystej mszy św. i uroczystego apelu obecne były sztandary ZŻNSZ Okręgu Łomża oraz Okręgu Warmińsko-Mazurskiego. Po uroczystościach głównych odbyło się wbicie gwoździ fundatorów sztandaru. W imieniu Okręgu Łomża ZŻNSZ tego zaszczytnego aktu dokonał 98-letni ppłk Antoni Zienkiewicz ps. „Cichy”, żołnierz AK i NZW (w latach 1947–1948 żołnierz Pogotowia Akcji Specjalnej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w oddziale por. Henryka Jastrzębskiego ps. „Zbych”) w asyście drugiego weterana NZW – 93-letniego Leopolda Dmochowskiego ps. „Sęk”. Tarczka Okręgu Łomża ZŻNSZ znalazła się na tablicy Honorowych Fundatorów. Po uroczystości wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcie – przedstawicieli Okręgu Łomża ZŻNSZ (ppłk Antoni Zienkiewicz w środku) z dowódcą 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego płk. Pawłem Gałązką (trzeci od lewej) oraz oficerami i ich żonami.