Władysław Kołaciński ps. „Żbik”

Czy we Włoszczowie powstanie rondo im. mjr. Władysława Kołacińskiego?

Aktualności

Powiat włoszczowski przemierzyłem wzdłuż i wszerz kilkadziesiąt razy. Znałem niemal każdą ścieżkę, każdy most i każde dyskretne przejście. Wszystkie zagajniki, lasy, gajówki i gajowych. Po dziś dzień pamiętam drogie memu sercu nazwy wsi tego powiatu. Ileż wspomnień, ileż przeżyć prozaicznych i romantycznych, komicznych i tragicznych zarazem łączy mnie z mieszkańcami Oleszna, Komornik, Rudki, Rzewuszyc, Witowa, Ciemiętnik, Zmarłego, Kurzelowa, Januszewic, Radkowa, Węgrzynowa, Czarnocina, Jasieńca, Żeleźnicy i wielu, wielu innych wsi… Ileż zapału, gotowości do walki poświęceń, ileż serca kryło się pod słomianymi strzechami. Przyjmowano tam zawsze z otwartymi ramionami. Zawsze szczerze i radośnie. Dzielono się również wszystkim. Momenty uniesień, nadziei i triumfów były naszą wspólną radością. Dnie obław, łapanek i aresztowań były naszą wspólną troską i obawą o los tych, których już zabrakło wśród nas. Dnie grozy, wywózek i rozstrzeliwań, mogił i krzyży, były naszą wspólną tragedią i cierpieniem. Przerzucałem się wciąż w terenie z jednego krańca na drugi tego prawdziwie bohaterskiego powiatu.

Władysław Kołaciński ps. „Żbik”

W dniu 29 marca 2021 roku Rada Miejska we Włoszczowie rozpatrzy wnioski w sprawie nadania imion dla nowo powstałych rond. Jednym z nich jest projekt nadania jednemu z rond imienia majora Władysława Kołacińskiego. Wnioskodawcą jest Tomasz Warzyński – sympatyk Narodowych Sił Zbrojnych i współpracownik Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Narodowe Siły Zbrojne były drugą po Armii Krajowej formacją wojskową działającą na terenie gminy Włoszczowa, a mjr Władysław Kołaciński ps. „Żbik” jest osobą szczególnie zasłużoną w szeregach tej formacji. Był także uczestnikiem wojny obronnej 1939 roku. Już w 1940 wstąpił do Narodowej Organizacji Wojskowej, od września 1943 roku dowodził jednym z największych oddziałów partyzanckich Narodowych Sił Zbrojnych. Warto wspomnieć o bitwie pod Olesznem z dnia 26 lipca 1944 roku, podczas której współpraca oddziałów NSZ pod dowództwem mjr. Władysława Kołacińskiego i AK pod dowództwem mjr. Mieczysława Tarchalskiego przyczyniła się do zwycięstwa nad Niemcami i ochrony mieszkańców Oleszna. W sierpniu 1944 roku Władysław Kołaciński ps. „Żbik” wstąpił do Brygady Świętokrzyskiej NSZ, która rok później wyzwoliła niemiecki obóz koncentracyjny w czeskim Holiszowie.

Z życiorysem majora można się zapoznać na naszej stronie (życiorys) oraz w książce „Miedzy młotem a swastyką” jego autorstwa. W dniu 1 sierpnia 2007 roku mjr Władysław Kołaciński został odznaczony najwyższym (po Orderze Orła Białego) odznaczeniem państwowym − Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Cieszy chęć upamiętniania Bohatera również przez lokalną społeczność Włoszczowy. Pozostaje mieć nadzieję, że radni Rady Miejskiej, wybrani przez tę społeczność, pozytywnie rozpatrzą wniosek i uhonorują mjr. Władysława Kołacińskiego.