Dodatki historyczne IPN do prasy polskiej

Wydawnictwa

Dodatek do „Gościa Niedzielnego” poświęcony podziemiu niepodległościowemu. Jest tam artykuł o oddziale NSZ kpt Henryka Flamego „Bartka”.

http://www.ipn.gov.pl/ftp/pub/dodatki_historyczne/dodatek_IPN_do_Goscia_Niedzielnego.pdf

 

Dodatek do „Nowego Państwa – Niezależnej Gazety Polskiej” – „Szańce Wielskiej Polski”. O ruchu narodowym.

http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/705/11975/Szance_Wielkiej_Polski.html

 

Dodatek do „Naszego Dziennika”  – „Polskie rody: Mireccy, Kasznicowie, Celichowscy”

http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/705/11631/Polskie_rody_Mireccy_Kasznicowie_Celichowscy.html

 

Dodatek do „Naszego Dziennika” – „Adam Doboszyński – 60. rocznica męczeńskiej śmierci”

http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/705/11101/Adam_Doboszynski__60_rocznica_meczenskiej_smierci.html

 

Dodatek do „Naszego Dziennika” – „Dmowski: 'Wszystko co polskie, jest moje'”

http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/705/10400/Dmowski_Wszystko_co_polskie_jest_moje.html

 

Dodatek do „Niezależnej Gazety Polskiej” – „Pan Roman – 70. rocznica śmierci Romana Dmowskiego”

http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/705/10388/Pan_Roman__70_rocznica_smierci_Romana_Dmowskiego.html

 

Dodatek do „Niezależnej Gazety Polskiej” – „Narodowcy w PRL”

http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/705/9121/Narodowcy_w_PRL.html

 

Dodatek do „Niezależnej Gazety Polskiej” – „W walce o wielką Polskę 1945-1956” (o podziemiu narodowym)

http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/705/9120/W_walce_o_wielka_Polske_19451956.html

 

Dodatek do „Niezależnej Gazety Polskiej” – „Brygada Świętokrzyska NSZ”

http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/705/9119/Brygada_Swietokrzyska_NSZ.html

 

Dodatek do „Niezależnej Gazety Polskiej” – „Niezłomni”. Są tam biogramy Stanisława Kasznicy, komendanta Głównego NSZ oraz Lecha Neymana, komendanta Okręgu VII a następnie I NSZ.

http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/705/9116/Niezlomni.html

 

Dodatek do „Niezależnej Gazety Polskiej” – „Kompanie wartownicze 1946-1967”. Dotyczy Kompanii Wartowniczych, wśród których dużą część stanowili żołnierze Brygady Świętokrzyskiej.

http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/705/9104/Kompanie_wartownicze_19461967.html

 

Dodatek do „Niezależnej Gazety Polskiej” – „Narodowcy 1939-1945”

http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/705/9102/Narodowcy_19391945.html