Edward Męclewicz

Życiorysy

Edward Męclewicz – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, działacz Stronnictwa Narodowego, zmarł podczas niemieckiego śledztwa w Forcie VII w Poznaniu.

Urodził się 27 marca 1904 roku w Poznaniu, który znajdował się wtedy pod zaborem pruskim. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości mieszkał w Poznaniu i do wybuchu II wojny światowej pracował jako kupiec. Po utworzeniu w 1928 roku Stronnictwa Narodowego (SN) został działaczem tej największej w Polsce międzywojennej partii politycznej. W dniu 10 września 1939 roku Niemcy zajęli Poznań. Niemal natychmiast okupant niemiecki rozpoczął egzekucje i wysiedlenia ludności polskiej i żydowskiej. Wielkopolska została włączona do III Rzeszy Niemieckiej jako Kraj Warty. Językiem urzędowym stał się język niemiecki.

Pod niemiecką okupacją Polacy szybko zaczęli organizować konspirację. W dniu 16 listopada 1939 roku działacze Stronnictwa Narodowego (SN) powołali konspiracyjną organizację wojskową – Narodową Organizację Bojową (NOB). Edward Męclewicz złożył przysięgę organizacyjną i został żołnierzem NOB na terenie poznańskiego Starego Miasta. Udostępniał swoje mieszkanie na narady i spotkania ścisłego sztabu NOB.

Na skutek dekonspiracji i zwerbowania w NOB agentów organizacja została rozbita. Pierwsze aresztowania miały miejsce w grudniu 1940 roku. Męclewicz został aresztowany przez gestapo i osadzony w poznańskim Forcie VII, gdzie było prowadzone przez Niemców intensywne śledztwo. W dniu 7 kwietnia 1941 roku Edward Męclewicz zmarł, według oficjalnej wersji na gruźlicę płuc. Miał 37 lat.

dr Rafał Sierchuła/Bożena Wołek