Film: Płk Antoni Olbromski ps. „Tolek” – AK, NSZ

Filmy

Płk Antoni Olbromski ps. „Tolek” (ur. 1927) – AK, NSZ.

W 1941 roku wstąpił do Szarych Szeregów (AK) na terenie Warszawy. Jego stryj Antoni Robert Olbromski był sekretarzem generalnym Szarych Szeregów. Podczas służby pełnił funkcję łącznika Komendy Głównej Szarych Szeregów. W 1943 roku wyjechał na Kielecczyznę, gdzie wstąpił do oddziału partyzanckiego Armii Krajowej dowodzonego przez kpt. Antoniego Hedę ps. „Szary”. Został przydzielony do bezpośredniej ochrony kpt. Antoniego Hedy. Za męstwo wykazane w bitwie pod Radoszycami został odznaczony Krzyżem Walecznych. Jesienią 1944 roku kpt. Antoni Heda rozwiązał tymczasowo swój oddział. Antoni Olbromski wyjechał do Kielc, gdzie nawiązał kontakt z oddziałami Narodowych Sił Zbrojnych. Wstąpił do oddziału kpt. Kazimierza Załęskiego ps. „Bończa”, pełniąc funkcję łącznika na trasie Kielce–Kraków. Ponadto zajmował się wywiadem. W 1946 roku brał udział w akcji na bank PKO w Łodzi.

Ujawnił się w 1947 roku we Wrocławiu. Zmienił datę urodzenia, aby nie wcielono go do komunistycznego wojska. Mimo to po donosie swojego kolegi został wcielony do LWP. Wysłano go do szkoły oficerskiej i dosłużył się stopnia majora LWP. W trakcie służby nie podjął współpracy z organami bezpieczeństwa. Był inwigilowany przez Informację Wojskową oraz Służbę Bezpieczeństwa. Montowano podsłuchy w jego mieszkaniu, wzywano na wielogodzinne przesłuchania oraz próbowano rozbić jego małżeństwo. Wacław Krzyżanowski, prokurator, który skazał Inkę na karę śmierci, usiłował mu sfingować proces sądowy za rzekome malwersacje finansowe. Ostatecznie został wyrzucony z komunistycznego wojska za udział w potajemnych spotkaniach ze swoimi kolegami z partyzantki.
Członek Rady Naczelnej Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Produkcja: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego http://www.fkw.edu.pl

Reżyseria: Karol Wołek
Operator kamery i montaż: Anna Bajun

Sfinansowano przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Fundację im. Kazimierza Wielkiego ze zbiórki publicznej „Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych”.

Źródło: https://www.fkw.edu.pl/film-plk-antoni-olbromski-ps-tolek-ak-nsz/