Żołnierze Wyklęci jako wzory postaw

Film. Żołnierze Wyklęci jako wzory postaw

Aktualności Filmy

Film odpowiada na pytania: kto jest Żołnierzem Wyklętym i dlaczego w czasie powstania antykomunistycznego nie zawsze mundur czynił żołnierza. Wyjaśnia, dlaczego żołnierzy powstania antykomunistycznego, będącego jednym z największych powstań narodowych, nazywamy Wyklętymi. Przedstawia walkę Polskiego Państwa Podziemnego z sowieckim okupantem.

Pokazane zostały motywacje Żołnierzy Wyklętych i ogrom wyrzeczeń i ryzyka, które w sposób dobrowolny podjęli dla ratowania niepodległości Ojczyzny. Żołnierze Wyklęci to wzory postaw obywatelskich i patriotycznych aktualne także dzisiaj. Materiał przedstawia skalę represji, jaka była stosowana do zwalczania powstania antykomunistycznego. Na terenie ziem polskich po wkroczeniu sowietów powstało ponad 200 obozów koncentracyjnych służących do zamęczenia na śmierć polskich żołnierzy i wspierających ich cywili, którzy stawiali czynny opór sowieckiemu okupantowi. Największym sowieckim obozem koncentracyjnym utworzonym przez NKWD i SB na ziemiach polskich był obóz nr 10. w Rembertowie – był w stanie pomieścić 4000 więźniów.

Zapraszamy do obejrzenia filmu (27 minut).

Film zrealizowany przez Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego.