Florian Sekretarczyk

Życiorysy

Florian Sekretarczyk – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych.

Urodził się 27 kwietnia 1911 roku w Naramowicach, obecnie w granicach Poznania, pod zaborem pruskim. Przed wojną zamieszkał w Ławicy, obecnie w granicach Poznania, gdzie prowadził własny warsztat obuwniczy. We wrześniu 1939 roku Wielkopolska, po zajęciu przez okupanta niemieckiego, została włączona do III Rzeszy Niemieckiej jako Kraj Warty. Językiem urzędowym stał się język niemiecki. Wprowadzono godzinę policyjną i nakaz pracy dla Polaków. Skonfiskowano broń, odbiorniki radiowe, aparaty fotograficzne. Niemal natychmiast okupant rozpoczął egzekucje i wysiedlenia ludności polskiej i żydowskiej.

Pod niemiecką okupacją Polacy szybko zaczęli organizować konspirację. W dniu 16 listopada 1939 roku działacze Stronnictwa Narodowego (SN) powołali konspiracyjną organizację wojskową – Narodową Organizację Bojową (NOB). Florian Sekretarczyk zaangażował się w działalność ruchu oporu. Został zaprzysiężony do NOB w lecie 1940 roku. Należał do „piątki” Kazimierza Szały w Obwodzie Ławica NOB. Brał udział w kolportowaniu wydawanego przez Stronnictwo Narodowe pisma „Polska Narodowa”. Płacił składki organizacyjne.

Na skutek dekonspiracji i zwerbowania w NOB agentów organizacja została rozbita. Pierwsze aresztowania miały miejsce w grudniu 1940 roku. Florian Sekretarczyk po aresztowaniu przez gestapo został osadzony w poznańskim Forcie VII. Był to pierwszy obóz koncentracyjny utworzony przez Niemców na okupowanych ziemiach polskich. Na terenie Wielkopolski był największym ośrodkiem eksterminacji polskiej ludności cywilnej. Był także pierwszym obozem, w którym Niemcy w testowej komorze gazowej użyli gazu do masowego mordowania Polaków.

W dniu 23 lutego 1942 roku wyrokiem niemieckiego Wyższego Sądu Rejonowego w Poznaniu (OLG Posen) na sesji wyjazdowej w Szamotułach Florian Sekretarczyk został skazany na 8 lat obostrzonego obozu karnego. Osadzono go w obozie koncentracyjnym KL Mauthausen, gdzie zmarł 7 października 1943 roku. Miał 32 lata.

dr Rafał Sierchuła/Bożena Wołek