Grupa Rekonstrukcji Historycznych NSZ na pogrzebie prof. Wiesława Chrzanowskiego

Aktualności

W poniedziałek 7.V.2012 r. odbyły się uroczystości pogrzebowe prof. Wiesława Chrzanowskiego.

Podczas wojny walczył On w szeregach Narodowej Organizacji Wojskowej, następnie zaś Armii Krajowej. Był uczestnikiem powstania warszawskiego oraz członkiem opozycji antykomunistycznej lat Polski ludowej. My, którzy rekonstruujemy formację Narodowych Sił Zbrojnych, szczególnie cenimy dzieło życia byłego marszałka Sejmu, był On bowiem osobą mocno związana z ideą obozu narodowego, która i nam jest bardzo bliska.

Prof. Chrzanowski stanowił przykład wielkości oraz patriotyzmu, pozostając zawsze wrażliwym  i otwartym na drugiego człowieka. Ukazywał własną postawą, jak istotne było dzieło wychowania w czasach II RP, wywodząc się z pokolenia, które poniosło tak znaczącą ofiarę podczas trudnych lat wojennych i powojennych. Chcielibyśmy podkreślić, iż swoje przekonania staramy się budować na fundamentach i wartościach moralnych zbliżonych do tych wyrażonych życiem Wiesława Chrzanowskiego.

Mimo tak smutnej chwili, jaką jest odejście człowieka z ziemskiej ścieżki, wyrażamy głęboką nadzieję, iż przesłanie płynące z Jego czynów będzie dla żyjących drogowskazem ku lepszej przyszłości. Dlatego też bardzo podnosi na duchu tłum zgromadzonych w kościele p.w. św. Boromeusza warszawiaków, gości oraz przyjaciół zmarłego. Uroczysta ceremonia z udziałem kompanii reprezentacyjnej  Wojska Polskiego, prezydenta RP, poprowadzona została przez kardynała Kazimierza Nycza i kardynała Józefa Glempa. Prof. Wiesław Chrzanowski złożony został w rodzinnym grobie na Starych Powązkach. Panie, świeć nad Jego duszą.

GRH NSZ z Warszawy