Hymn Brygady Świętokrzyskiej NSZ

Kultura

Autorem hymnu Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych (BŚ NSZ) jest oficer Brygady ppor. Jerzy Skąpski.

Brygada Świętokrzyska NSZ została utworzona 11 sierpnia 1944 r. w miejscowości Lasocin na Ziemi Świętokrzyskiej. Było to jedna z największych formacji partyzanckich polskiego podziemia niepodległościowego podczas II wojny światowej. Dowódcą Brygady był mjr/płk Antoni Szacki ps. „Bohun”, „Dąbrowski”. Od momentu powołania jednostki jej żołnierze prowadzili liczne walki z okupantem niemieckim i komunistycznymi oddziałami Armii Ludowej (AL) i NKWD.

W styczniu 1945 r., po rozpoczęciu ofensywy sowieckiej, w obawie przed likwidacją żołnierzy przez sowietów, jednostka wycofała się na zachód, w kierunku wojsk alianckich. Na terenie Czech, w dniu 5 maja 1945 r., jej żołnierze wyzwolili niemiecki obóz koncentracyjny w Holiszowie, filia KL Flossenburg i uwolnili około 1000 kobiet różnych narodowości. Następnego dnia doszło do połączenia Brygady Świętokrzyskiej NSZ z 3. Armią Amerykańską gen. George Pattona.

Po zakończeniu działań wojennych z żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej utworzono Kompanie Wartownicze przy armii USA na terenie amerykańskiej strefy okupacyjnej Niemiec.