III Rajd Zęba – relacja

Aktualności

W dniu 16. czerwca 2018 r. odbył się III Rajd Pamięci „Zęba” cc. mjr Leonarda Zub-Zdanowicza.

Organizatorami Rajdu byli: Gmina Gościeradów, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lublinie, Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. 1 Pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej NSZ oraz Okręg Lubelski Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości wydarzenie uzyskało Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dr. Andrzeja Dudy, ponadto patronat honorowy objęli Minister Obrony Narodowej – Mariusz Błaszczak, Wojewoda Lubelski dr hab. Przemysław Czarnek.

W tego rocznej edycji Rajdu wzięło udział około 300 uczestników, a każdy z uczestników otrzymał okolicznościową biało-czerwoną opaskę.

Rajd „Zęba” poprzedziła Msza św. w Kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła w Borowie, której przewodniczył i okolicznościową homilię wygłosił proboszcz ks. dr Zbigniew Kata. Następnie zebrani przeszli do cmentarz parafialny, gdzie przed mogiłą ofiar pacyfikacji ludności wiejskiej z dnia 2 lutego  1944 r. odmówiliśmy modlitwę za spokój dusz zamordowanych mieszkańców Borowa, Szczecyna, Wólki Szczeckiej, Łążka Zaklikowskiego i Łążka Chwałowskiego, modlitwę NSZ. Harcerze i obecna na Rajdzie młodzież  zapaliła  100 zniczy w roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, znicze stworzyły biało-czerwoną flagę. Następnie delegacje organizacji społecznych i grup rekonstrukcyjnych złożyli wiązanki, po czym Andrzej Rej Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Borów przedstawił zebranym historię masakry z 2 lutego 1944 r. Na końcu ks. Zygmunt Grabiec, który w czasie wojny był żołnierzem NSZ został odznaczony medalem 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych.

Po uroczystościach na cmentarzu odbył się przemarsz leśnym duktem z Borowa do Wólki Szczeckiej ( ok. 6 km ) gdzie kolumnę marszową prowadziła Kawaleria Kowalów z Borowa nad Wisłą. Na postoju dr Rafał Dobrowolski przybliżył licznie zgromadzonym na polanie dzieciom i młodzieży postać patrona rajdu. 

Po przybyciu do Wólki Szczeckiej zostały złożone kwiaty pod pomnikiem ofiar pacyfikacji Wólki Szczeckiej. Następnie był czas na posilenie się oraz masa atrakcji takich jak: wystawy tematyczne przygotowane przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zjazd tyrolski, strzelnica i tor przeszkód, pokaz uzbrojenia i wyposażenia wojskowego z okresu II wojny światowej oraz walk z sowieckim zniewoleniem, jazda historycznym motocyklem wojskowym. Najbardziej emocjonującym punktem był pokaz musztry kawaleryjskiej w wykonaniu Kawaleria Kowalów z Borowa nad Wisłą. Miał także miejsce koncert zastępu harcerskiego, który śpiewał pieśni patriotyczne i żołnierskie. Na Rajdzie nie mogło zabraknąć przedstawicieli Wojska Polskiego, swoje stoisko zaprezentowali żołnierze 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora, 22 Batalion Lekkiej Piechoty w Dęblinie oraz weteranów walk o wolność ojczyzny m.in. ppor. Zbigniewa Staneckiego oraz ppor. Czesława Szewca z Narodowych Sił Zbrojnych oraz mjr Zbigniewa Matysiaka z Armii Krajowej – Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.

W Rajdzie oprócz organizatorów udział wzięli:  GRH im. płk. Tadeusza Zieleniewskiego Majdan z Obleszcza, GRH im. Wojciecha Lisa ps. Mściciel z Mielca, GRH Boruta z Chełma, GRH Radosław z Warszawy; harcerze z 54 Stalowowolskiej Drużyny Harcerskiej, 10 Drużyny Harcerskiej „Traperski Krąg” z Suśca, 25 DH „Białe Wilki” z Liśnika Dużego, Zastępu „Leśny Krzyż” ze Szczecyna, uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach, Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Chodlu, Koła Gospodyń Wiejskich ze Szczecyna, Stowarzyszenia Członków Rodu Duninów, Kraśnickiego Stowarzyszenia Motocyklowego „Szarża” z Kraśnika, Brygady Lubelskiej Obozu Narodowo-Radykalnego, Okręgu Lubelskiego Młodzieży Wszechpolskiej.

RD

 

Zapraszamy do galerii autorstwa Marcina Budzyńskiego