W dniu 22.06.2017 r. w Jeleniej Górze w lokalu NSZZ „Solidarność” odbyło się Walne Zebranie Członków Związku Żołnierzy NSZ Okręgu Dolnośląskiego.

Na zjazd przybyło 18 osób, w tym Prezes ZG ZŻNSZ kol. Karol Wołek oraz weterani kapitan Zbigniew Boznański oraz porucznik Stanisław Żurowski.

Kol. Karol Wołek przedstawił najważniejsze cele działań oraz zasady obowiązujące w ZŻNSZ w myśl nowego statutu.

W trakcie spotkania miała miejsce żywa dyskusja nt. procedury przyjmowania oraz wymogów stawianych kandydatom na członków ZŻNSZ.

W wyniku wyborów Prezesem Zarządu Okręgu Dolnośląskiego ZŻNSZ został kol. Karol Wilk, a do Zarządu zostali wybrani kapitan Zbigniew Boznański, kol. Paulina Drozda oraz kol. Arkadiusz Pachurka. Przed nowym Zarządem wiele pracy narodowej, a najbliższym wydarzeniem organizowanym przez Okręg Dolnośląski ZŻNSZ będzie III Pielgrzymka Związku Żołnierzy NSZ do Krzeszowa w dniu 15.08.2017 r.