Statut Medalu pamiątkowego z okazji 70-lecia powołania Narodowych Sił Zbrojnych

§ 1. NAZWA
Medal nosi nazwę: „Medal pamiątkowy z okazji 70-lecia założenia Narodowych Sił Zbrojnych”.

§ 2. OPIS MEDALU
„Medal pamiątkowy z okazji 70-lecia założenia Narodowych Sił Zbrojnych” wybity jest w metalu w kolorze srebrnym. Zawieszony jest na biało-czerwonej wstążce. Wygląd medalu: Medal jest okrągły o średnicy 38 mm. Awers medalu przedstawia ryngraf z Matką Boską i centralnie umieszczonym orłem w koronie. Ryngraf jest wzorowany na ryngrafie z tablicy z tekstem modlitwy w kaplicy Pamięci Narodu na Jasnej Górze, ufundowanej przez członków Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

 

Ryngrafy takie były także masowo używane przez żołnierzy podziemia narodowego w okresie walk z obydwoma okupantami, zarówno niemieckim jak i sowieckim. Wokół awersu biegnie napis oddzielony koronami: „KRÓLOWO KORONY POLSKIEJ MÓDL SIĘ ZA NAMI”. Rewers medalu przedstawia z prawej strony krzyż Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, napis w górnej części „Narodowe Siły Zbrojne”, napis z lewej strony „70 LAT W WALCE O WIELKĄ POLSKĘ„ oraz na dole centralnie dzielone daty „1942-2012”.

Medal zawieszony jest na biało-czerwonej wstążce o szerokości 35 mm. Wstążka wyraża przywiązanie do polskich barw narodowych. Medal nosi się na mundurze na lewej piersi nad kieszenią wraz z innymi odznaczeniami lub na lewej piersi innego ubrania. Medal nie posiada miniatury. Do medalu dołączona jest legitymacja z imieniem i nazwiskiem odznaczonego. Legitymacja podpisywana jest przez Prezesa Honorowego ZŻ NSZ, Prezesa Zarządu Głównego ZŻ NSZ i Prezesa Okręgu Lubelskiego ZŻ NSZ. Medal nadawany jest do 20.09.2013 roku.

§ 3. CEL
Celem medalu jest:
1. Uhonorowanie żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i innych formacji narodowych.
2. Uznanie dla członków honorowych za wybitne zasługi w upamiętnianiu historii o żołnierzach formacji narodowych.

§ 4. CZŁONKOWIE
Członkowie medalu pamiątkowego dzielą się na:
- członków zwyczajnych
- członków honorowych.

§ 5. CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI
Członkami zwyczajnymi są wszyscy żołnierze formacji narodowych, walczący z obydwoma okupantami.

§ 6. CZŁONKOWIE HONOROWI
Członkami honorowymi mogą być osoby, instytucje i związki, które w znaczący sposób przyczyniły się do utrwalania pamięci o żołnierzach podziemia narodowego. Członkom honorowym wręcza się medal wraz z dyplomem, a nie z legitymacją, do której prawo mają tylko kombatanci.

§ 7. TYTUŁ DO UBIEGANIA SIĘ O MEDAL
Prawo do ubiegania się o medal mają wszyscy żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych oraz inne osoby walczące w innych formacjach narodowej konspiracji z lat 1939-1956. Osoby nie będące żołnierzami Narodowych Sił Zbrojnych mogą stać się członkami honorowymi medalu na wniosek Prezydium Okręgu Lubelskiego ZŻ NSZ.

§ 8. SPOSÓB UBIEGANIA SIĘ O MEDAL
Ubiegający się o medal powinni zgłaszać się do Prezesów Okręgów Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, a Prezesi powinni wysłać imienną listę, zawierającą dane odznaczonego na adres Okręgu Lubelskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych: ul. Jana Pawła II 11, 20-538 Lublin.

§ 9. PRAWA I OBOWIĄZKI
Członków medalu obowiązuje jak najdalej idący współudział oraz wsparcie Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych we wszystkich jego przedsięwzięciach. Członkowie medalu są zobowiązani poczuwać się do łączącej ich wspólnoty i udzielać sobie jak najszerzej pojętej pomocy.

Lista osób i instytucji odznaczonych Medalem pamiątkowym z okazji 70-lecia Narodowych Sił Zbrojnych:

7 Gdańska Drużyna Harcerska – dyplom nr 127

Abramowicz Tomasz – dyplom nr 316

Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej „Vade Mecum” – dyplom nr 59           

Albin Jakub – dyplom nr 214

Aleksander Genowefa – legitymacja nr 282

Apponowicz Maciej – dyplom nr 317

Atemborski Henryk – legitymacja nr 80

Bajek Alicja –legitymacja nr 231

Bałoniak-Życzyńska Irena – legitymacja nr 8

Bartak Łukasz – dyplom nr 100

Bartak Paweł – dyplom nr 101

Bartczak Zofia – dyplom nr 261

Bartocha Edward – legitymacja nr 181

Bator Józef –legitymacja nr 36

Bechta Mariusz – dyplom nr 9

Beczała Franciszek – legitymacja nr 212

Bednarczyk Hubert – dyplom nr 99

Belka Romana – legitymacja nr 171

Bellock Barbara – dyplom nr 220

Bellon Bolesław – dyplom nr 46

Bełc Maciej –dyplom nr 270

Bender Iwo –dyplom nr 312

Bender Ryszard – dyplom nr 229

Białobrzeski Maciej – dyplom nr 156

Białostocki Jan –dyplom nr 82

Biel Stanisław – legitymacja nr 38

Bielec Teresa – legitymacja nr 54

Bielecki Jan – legitymacja nr 192

Bielecki Wacław – legitymacja nr 252

Bierecki Grzegorz – dyplom nr 238

Bierecki Jarosław – dyplom nr 120

Biernacka Janina – dyplom nr 98

Biesok Eugeniusz – dyplom nr 176

Błachut Marian – dyplom nr 91

Boczek Kazimierz – legitymacja nr 83

Boć Stanisław – legitymacja nr 327

Bogaczyk Przemysław – dyplom nr 161

Bogucki Antoni – legitymacja nr 312

Bogucki Stanisław – legitymacja nr 309

Bojemski Sebastian – dyplom nr 8

Bona Mieczysław – dyplom nr 320

Borawski Tadeusz – legitymacja nr 336

Borkowski Józef –legitymacja nr 232

Borkowski Stefan – legitymacja nr 233

Borski Henryk – legitymacja nr 193

Bosak  Krzysztof – dyplom nr 289

Boznański Zbigniew – legitymacja nr 271

Brodowska Danuta – legitymacja nr 78

Broniszewska Lucyna – legitymacja nr 108

Brzeziński Piotr – dyplom nr 202

Brzowska Marta – dyplom nr 225

Brzusek Antoni – legitymacja nr 55

Buczek Jadwiga – dyplom nr 97

Buczek Stanisław – legitymacja nr 155

Buczyński Zygmunt – legitymacja nr 220

Burak Edward – legitymacja nr 158

Burak Marianna – legitymacja nr 129

Buwaj Stanisława – legitymacja nr 139

Bykowska Milena – dyplom nr 203

Cegłowski Marek – dyplom nr 53

Chabros Janina – legitymacja nr 56

Chałabiś Krystyna – legitymacja nr 96

Charczuk Wiesław – dyplom nr 117

Chmielewski Jacek – dyplom nr 207

Chmielewski Jerzy – legitymacja nr 325

Chmielewski Maciej – dyplom nr 258

Chmielewski Mieczysław – legitymacja nr 267

Chmielniak Zbigniew – dyplom nr 172

Chmielowiec Bolesław – legitymacja nr 157

Chodkiewicz Marek Jan – dyplom nr 3

Chodkowska Agnieszka – dyplom nr 65

Chojna Paweł – dyplom nr 272

Chruściel Janina – legitymacja nr 183

Churski Andrzej – dyplom nr 19

Ciereszko Krzysztof – dyplom nr 181

Cieślak Krystyna – legitymacja nr 163

Cieślowski  Michał – dyplom nr 26

Ciuruś-Bąk Wanda – legitymacja nr 35

Czaplicka Marta – dyplom nr 134

Czarnacki Mieczysław – legitymacja nr 74

Czubak Tadeusz – legitymacja nr 37

Czupreta Kazimierz – dyplom nr 66

Czyżewski Przemysław – dyplom nr 250

Daniszewska Zofia – legitymacja nr 328

Dargacz Halina – dyplom nr 179

Dąbrowski Józef – legitymacja nr 308

Dęga Stanisława – legitymacja nr 143

Dłużniewski Władysław – legitymacja nr 283

Dobrowolski Rafał – dyplom nr 230

Dobrowolski Władysław – dyplom nr 135

Dolecki Władysław – legitymacja nr 166

Domański Marek – dyplom nr 321

Doroszuk Tadeusz – dyplom nr 292

Drabik Rafał – dyplom nr 6

Drogon Andrzej – dyplom nr 90

Drzewny Czesław – legitymacja nr 159

Dubowski Mieczysław – legitymacja nr 229

Duński Ryszard – legitymacja nr 188

Dutkowski Henryk – legitymacja nr 9

Dutkowski Jan – legitymacja nr 10

Dyach Natalia – legitymacja nr 152

Dymarski Lech – dyplom nr 163

Dziak Czesław – legitymacja nr 189

Dziech Władysław – legitymacja nr 263

Dziedziczak Gabriela – legitymacja nr 107

Dziemieszkiewicz Marek – dyplom nr 137

Dzięczkowski Andrzej – dyplom nr 318

Falkowski Stanisław Ksiądz – dyplom nr 95

Fankidejski Janusz – legitymacja nr 14

Filipiak Jan – legitymacja nr 278

Florek Krystyna – legitymacja nr 137

Foksa Władysław – legitymacja nr 47

Frankiewicz Leokadia – legitymacja nr 126

Frąckowiak Jerzy – legitymacja nr 257

Fryszkowski Ireneusz – dyplom nr 294

Fundacja Niepodległości – dyplom nr 56

Gabriel Aleksander – legitymacja nr 75

Gajerski Stanisław Franciszek – dyplom nr 21

Galicki Tadeusz – legitymacja nr 40

Gałek Anna – legitymacja nr 98

Gańko Joanna – dyplom nr 109

Garbacz Ludwik – legitymacja nr 100

German Czesław – legitymacja nr 34

Gierczyńska Joanna – dyplom nr 308

Gil Zdzisław – legitymacja nr 190

Gilbert Albin – legitymacja nr 280

Głódź Sławoj Leszek Arcybiskup Generał – dyplom nr 184

Gnaś Stanisława – legitymacja nr 161

Gnat-Wieteska Zbigniew – dyplom nr 78

Gniazdowski Ludwik – legitymacja nr 343

Goch Eugeniusz – legitymacja nr 167

Godlewski Konstanty – legitymacja nr 306

Gogacz Stanisław – dyplom nr 227

Goławska Anna – dyplom nr 108

Goławska Anna Małgorzata – dyplom nr 106

Goławska Anna Maria – dyplom nr 103

Goławska Maria Katarzyna – dyplom nr 105

Goławski Krzysztof Daniel – dyplom nr 102

Goławski Michał Krzysztof – dyplom nr 104

Goławski Piotr Dominik – dyplom nr 107

Goławski Zygmunt M. – legitymacja nr 48

Gołąb Dawid – dyplom nr 24

Gołębiewski Arkadiusz – dyplom nr 304

Gontarczyk Piotr – dyplom nr 10

Górski Adam – legitymacja nr 256

Górski Jan – legitymacja nr 214

Grabiec Zygmunt Ksiądz – dyplom nr 35

Grabowska Janina – legitymacja nr 318

Grabowski Paweł – dyplom nr 288

Gradzińska Maria – legitymacja nr 57

Gregorowicz Leszek – dyplom nr 233

Greniuch Tomasz – dyplom nr 314

Gronowska Beata – dyplom nr 133

Grupa Rekonstrukcji Historycznej NSZ – dyplom nr 273

Gruszczyńska Janina – legitymacja nr 12

Gruszczyński Michał – dyplom nr 269

Grzywacz Wincenty – legitymacja nr 245

Gumienna Anna – dyplom nr 132

Gunderman Janusz – legitymacja nr 13

Gut Henryk – dyplom nr 116

Halina Czernicka – legitymacja nr 68

Halwa Ryszard Ksiądz – dyplom nr 293

Hałabis Janina – legitymacja nr 146

Hałabis Krystyna – legitymacja nr 102

Hasselbusch Robert – dyplom nr 268

Hejniak Sebastian – dyplom nr 152

Hreniuk Tomasz – dyplom nr 262

Hurko Lucyna – legitymacja nr 72

Hypki Dominik – dyplom nr 162

Idźkowski Stanisław – legitymacja nr 284

Ignatowicz Milan – dyplom nr 126

Jachura Aleksander – legitymacja nr 99

Jakubiak Stanisława – legitymacja nr 316

Jamro Andrzej – dyplom nr 167

Jamróz Stanisław – legitymacja nr 77

Janik-Nowak Zofia – legitymacja nr 301

Jankowski Antoni – legitymacja nr 269

Jarmuła Włodzimierz – legitymacja nr 194

Jarmułka Anna – dyplom nr 130

Jasiak Ksawery – dyplom nr 7

Jasiczek Tadeusz – dyplom nr 83

Jasielski Michał – legitymacja nr 81

Jaśkiewicz Sabina – legitymacja nr 130

Jaśkowski Julian – legitymacja nr 113

Jończyk Józef Ksiądz – dyplom nr 79

Jurak Ryszard Ksiądz – dyplom nr 31

Jurzyk Romana – legitymacja nr 234

Juszkiewicz Ryszard – dyplom nr 277

Kaczmarski Krzysztof – dyplom nr 226

Kalinowski Edward – legitymacja nr 337

Kałas Krystyna – legitymacja nr 15

Kamecka Stanisława – legitymacja nr 127

Kamecki Grzegorz – dyplom nr 297

Kamecki Hubert – dyplom nr 298

Kamiński Edward – legitymacja nr 331

Kamiński Tadeusz – legitymacja nr 84

Kania Stanisław – legitymacja nr 32

Kaniecki Mieczysław – legitymacja nr 248

Kapelusz Tadeusz – legitymacja nr 174

Karasiński Tomasz –  dyplom nr 300

Karwowski Henryk – legitymacja nr 270

Kasperek Jan – dyplom nr 43

Kasperek Stanisław – legitymacja nr 85

Kasperek Władysława – legitymacja nr 89

Kasperek Zygmunt – legitymacja nr 91

Kasprzycka Bożena – dyplom nr 121

Katolickie Stowarzyszenie " Civitas Christiana" -  Oddział Okręgowy w Lublinie – dyplom nr 60

Kawa Stanisława –legitymacja nr 132

Kazimierczak Paweł – dyplom nr 150

Kaźmierczak Janusz – legitymacja nr 335

Keller Mirosław –legitymacja nr 44

Kędziora Janina – legitymacja nr 101

Kibice Lecha Poznań – dyplom nr 279

Kibice WKS Śląsk Wrocław – dyplom nr 285

Kiljańska Janina – legitymacja nr 122

Kiszka Andrzej – legitymacja nr 42

Kitówna Zenobia – dyplom nr 51

Kłaptocz Antoni – dyplom nr 174

Kłaptocz Władysław – dyplom nr 175

Knychała Jan – legitymacja nr 272

Kobierczyki Stefan – legitymacja nr 285

Kobylas Krzysztof – dyplom nr 235

Koczwara Stanisław – legitymacja nr 134

Kokoszko Eugeniusz – legitymacja nr 228

Kolasa Czesława – legitymacja nr 148

Kolasa Jan – dyplom nr 257

Kolerski Marek – dyplom nr 40

Kołakowska Anna – dyplom nr 68

Kołakowska Maria – dyplom nr 129

Kołakowski Andrzej – dyplom nr 70

Kołodziejczyk Dariusz – dyplom nr 296

Komisarczyk Stanisław – legitymacja nr 175

Komusińska Agnieszka – dyplom nr 159

Konarzewski Zdzisław – legitymacja nr 3

Kopaczyk Leopolda – legitymacja nr 258

Kopeć Jacek Ksiądz – dyplom nr 245

Kopf Irena – dyplom nr 22

Kopf Janusz – dyplom nr 89

Kopf Konstanty – legitymacja nr 30

Kopieniak Pelagia – legitymacja nr 128

Kordas Jadwiga – legitymacja nr 319

Korsak Radomir – dyplom nr 302

Korsak Włodzimierz – legitymacja nr 58

Korzeniowski Tadeusz – legitymacja nr 196

Korzeniowski Wiesław – legitymacja nr 246

Kosieradzki Henryk – dyplom nr 114

Kosińska Danuta – legitymacja nr 329

Kosowicz Barbara – legitymacja nr 16

Koszykowska Stefania – legitymacja nr 311

Kotwicz Janina – legitymacja nr 28

Kowalczyk Ryszard – dyplom nr 27

Kowalczyk Stanisław – legitymacja nr 173

Kowalewska Anna – legitymacja nr 302

Kowalewski Maksymilian – legitymacja nr 290

Kowalik Franciszek – legitymacja nr 31

Kowalik Zofia – legitymacja nr 17

Kozyra Bolesław – legitymacja nr 90

Kozyra Tomasz – dyplom nr 275

Koźlakiewicz Mirosław – dyplom nr 303

Krajewski Kazimierz – dyplom nr 187

Krajewski Zygmunt – legitymacja nr 235

Krasuska Helena – legitymacja nr 236

Kraszewski Stanisław – legitymacja nr 313

Krawczyk Anna – legitymacja nr 288

Krejpowicz  Rafał – dyplom nr 287

Krejpowicz Bartosz – dyplom nr 286

Kroma Tadeusz – dyplom nr 84

Krupnik Leszek – dyplom nr 20

Krystoszek Renata – dyplom nr 178

Krzus Władysław – legitymacja nr 333

Krzysztofik Marcin – dyplom nr 48

Krzyżanowski Józef – dyplom nr 47

Ksiądz Łuszczyński Mieczysław – dyplom nr 96

Ksiądz Marianna – legitymacja nr 123

Ksiądz Natalia – legitymacja nr 112

Ksiądz Sabina – legitymacja nr 140

Kucewicz Zbigniew – legitymacja nr 2

Kucharski Jerzy – legitymacja nr 195

Kuchciewicz Aleksander – legitymacja nr 103

Kudelski Jan – legitymacja nr 168

Kudelski Wojciech – dyplom nr 136

Kudlicki Łukasz – dyplom nr 144

Kujawa Andrzej – dyplom nr 69

Kulińska Lucyna – dyplom nr 74

Kupczak Władysław – legitymacja nr 332

Kuśmierz Jan – legitymacja nr 121

Kuśmierz Krystyna – legitymacja nr 111

Kuśmierz Ryszard – dyplom nr 45

Kwiatkowska Jolanta – dyplom nr 67

Kwieciński Edward – legitymacja nr 79

Kwietniewska Bronisława – legitymacja nr 86

Latosiński Bogdan –  dyplom nr 246

Lemiesz Jadwiga – legitymacja nr 29

Lemkowski Kamil – dyplom nr 192

Lewandowski Łukasz – dyplom nr 170

Lichosik Bronisław – legitymacja nr 177

Lipiński Czesław – legitymacja nr 273

Lis Stanisław – legitymacja nr 180

Lubecka Barbara – legitymacja nr 286

Lubecka Urszula – dyplom nr 145

Lubecki Juliusz – legitymacja nr 287

Lul Zofia – legitymacja nr 243

Łaba Henryk – dyplom nr 125

Łabuszewski Tomasz – dyplom nr 189

Łada-Brodowski Ryszard – legitymacja nr 224

Łakomiak Witold – legitymacja nr 279

Łaśkiewicz Katarzyna – dyplom nr 180

Ławniczak Jan – dyplom nr 13

Ławrukajtis Krzysztof Ksiądz – dyplom nr 216

Łazorski Stefan legitymacja nr 184

Łopaciuk Jacek – dyplom nr 110

Łopion Janina – legitymacja nr 114

Łubkowski Edward – legitymacja nr 51

Łuczak Bartłomiej – dyplom nr 164

Łuczak Krystyna – dyplom nr 85

Łuć Jan – legitymacja nr 104

Łukasik Kazimierz – legitymacja nr 43

Łukomska Aleksandra – legitymacja nr 18 

Łuniewski Henryk – legitymacja nr 197

Łużniak Krzysztof – dyplom nr 182

Maciąg Marian – legitymacja nr 204

Maciejewski Paweł – dyplom nr 165

Mailian Szymon – dyplom nr 155

Majewski Lesław – dyplom nr 142

Majtczak Radosław – dyplom nr 154

Makus Grzegorz – dyplom nr 186

Małecki Adam – dyplom nr 153

Małota Katarzyna – dyplom nr 224

Małyszek Dariusz – dyplom nr 54

Marchewski Zdzisław – legitymacja nr 19

Masłowski Jerzy – dyplom nr 38

Matuszczyk Mieczysław – legitymacja nr 187

Mazur Józef – legitymacja nr 93

Mazur Piotr – dyplom nr 237

Mazur Roman – legitymacja nr 92

Mazurek Kazimierz – legitymacja nr 160

Melak Andrzej – dyplom nr 139

Mędrzak Daniel – dyplom nr 194

Michalczuk Antoni – legitymacja nr 218

Michalczuk Maria – legitymacja nr 219

Michalski Wojciech – legitymacja nr 198

Michałek Józef – legitymacja nr 149

Migus Maciej – dyplom nr 191

Mikołajczuk Ryszard – legitymacja nr 266

Milczyński Stanisław – legitymacja nr 324

Miłkowski Władysław – legitymacja nr 199

Misiak Jerzy – dyplom nr 283

Misiek Ludwik – legitymacja nr 259

Miszkiel Grażyna – dyplom nr 72

Miszkiel Marian – dyplom nr 71

Młodzi Patrioci Chełm – dyplom nr 248

Młynarski Kazimierz –legitymacja nr 52

Moczulski Eugeniusz Ksiądz – legitymacja nr 49

Moczulski Zygmunt – legitymacja nr 50

Moczydłowski Łukasz – dyplom nr 280

Motyka Władysław – dyplom nr 173

Mrówczyński Stanisław – dyplom nr 115

Muszyński Wojciech – dyplom nr 4

Muzeum Martyrologii "Pod Zegarem" – dyplom nr 61

Muzyk Jadwiga – legitymacja nr 341

Muzyk Zygmunt – legitymacja nr 304

Mysiakowska-Muszyńska Jolanta – dyplom nr 11

Myszczyński Dariusz – dyplom nr 122

Nachtman Jerzy – legitymacja nr 6

Narodowa Łęczna – dyplom nr 247

Natanson Wiktor – legitymacja nr  208

Niedbała Zdzisław – dyplom nr 50

Niewęgłowski Sławomir Ksiądz Płk.  – dyplom nr 33

Niewiński Henryk – legitymacja nr 222

Nowak Katarzyna – dyplom nr 243

Nowak Michał – dyplom nr 205

Nowakowski Waldemar – legitymacja nr 334

Nowobilski Władysław Ksiądz – dyplom nr 92

Obóz Narodowo-Radykalny Brygada Lubelska – dyplom nr 58

Ociepko Marta Joanna – dyplom nr 193

Olczak Mariusz – dyplom nr 76

Oleksiak Stanisław – legitymacja nr 330

Olesiński Wacław – legitymacja nr 39

Olszewski Michał – dyplom nr 223

Olszewski Zygmunt – legitymacja nr 310

Olszówka Stanisław – legitymacja nr 116

Orłowski Mirosław – dyplom nr 166

Orzeł Czesław – legitymacja nr 66

Orzełowski Stanisław – legitymacja nr 237

Ossowski Andrzej – dyplom nr 201

Osztynowicz Ireneusz – legitymacja nr 260

Oszust Jan – legitymacja nr 94

Ośko Sabina – legitymacja nr 120

Otrębalska Jadwiga – legitymacja nr 206

Oziewicz Marian – dyplom nr 146

Pabjańczyk Józef – legitymacja nr 291

 Pachura Stefan – legitymacja nr 151

Pajdowski Wacław – legitymacja nr 292

Paluch Kazimierz – dyplom nr 16

Paluszkiewicz Henryk – legitymacja nr 20

Partyka Czesław – legitymacja nr 119

Pasik Henryk – legitymacja nr 247

Patyńska Józefa – legitymacja nr 182

Pawlaczek Stanisław Ksiądz – dyplom nr 260

Pawłowicz Jacek – dyplom nr 188

Pazderski Wojciech – dyplom nr 14

Paździutko Andrzej Ksiądz – dyplom nr 123

Pejko Jakub – dyplom nr 88

Pelc Adam – legitymacja nr 144

Petlak Marian – legitymacja nr 172

Pierścionek Józef – legitymacja nr 293

Pierzchała Jadwiga – legitymacja nr 65

Pietroń Leon Ksiądz – dyplom nr 32

Pietrych Piotr – dyplom nr291

Pięta Stanisław – dyplom nr 93

Pilarz Stanisław – dyplom nr 171

Piszczatowski Marian – legitymacja nr 317

Pityński Andrzej – dyplom nr 81

Piwowar Józef – dyplom nr 94

Pizior Henryk – legitymacja nr 69

Plaskota Tomasz – dyplom nr 299

Płaszecka Danuta – dyplom nr 80

Podhorski Jan – legitymacja nr 7

Podstawka Karol – dyplom nr 234

Pogonowska Zofia –legitymacja nr 207

Pogonowski Piotr – dyplom nr 36

Polańczyk Marek – dyplom nr 210

Poloch Leonard Ksiądz – dyplom nr 86

Poniewierski Edmund – legitymacja nr 294

Ponikiewicz Mieczysław – legitymacja nr 33

Popielski Andrzej Ksiądz – dyplom nr 206

Popow Wanda – dyplom nr 148

Próchniak Mariusz Ksiądz Prałat Dr Komandor – dyplom nr 185

Prusaczek Maciej – dyplom nr 111

Przastek Regina – legitymacja nr 295

Przewoźnik-Moroń Aleksandra – dyplom nr 169

Przeździecki Franciszek – legitymacja nr 305

Przyborowski Krzysztof – dyplom nr 213

Przybyła Mariusz – dyplom nr 15

Przybysz Łukasz – dyplom nr 271

Przysiężniak Jerzy – dyplom nr 253

Puchta Mieczysław – legitymacja nr 238

Pupek Stanisław – legitymacja nr 59

Pyrzanowski Jan – legitymacja nr 215

Pytlak Krystyna – legitymacja nr 210

Pyzik Tadeusz – legitymacja nr 88

Racina Rozalia – dyplom nr 149

Radwan Zenona – legitymacja nr 296

Radzikowska Jadwiga – dyplom nr 112

Radzikowski Leon – legitymacja nr 239

Ragiński Józef – legitymacja nr 342

Rejmer Krystyna – legitymacja nr 303

Rogowska Leokadia – legitymacja nr 97

Rogowski Antoni – legitymacja nr 41

Romaniak Andrzej – dyplom nr 197

Romaniuk Michał – legitymacja nr 274

Rosiński Stanisław – dyplom nr 141

Roś Przemysław – dyplom nr 158

Rowiński Tomasz – dyplom nr 12

Rożenek Jadwiga – legitymacja nr 105

Różański Hubert – dyplom nr 263

Rutkowski Jerzy – legitymacja nr 298

Rutkowski Marian – legitymacja nr 297

Rutkowski Mieczysław – legitymacja nr 226

Ryba Mieczysław – dyplom nr 37

Rybka Albin – legitymacja nr 244

Rynkowski Krzysztof – dyplom nr 73

Rywacka Liliana – dyplom nr 209

Rywacki Daniel – dyplom nr 208

Rząd Franciszek – legitymacja nr 147

Rzędzian Zenon – legitymacja nr 221

Sadowski Jakub – dyplom nr 151

Saganowski Wojciech – dyplom nr 63

Sakowska Helena – legitymacja nr 344

Sakowski Zygmunt – legitymacja nr 339

Samojło Irena – legitymacja nr 67

Samolej Zenon – legitymacja nr 60

Samul Henryk Ksiądz – legitymacja nr 307

Sanetra Władysław – legitymacja nr 213

Sapijaszko Jan – dyplom nr 264

Sapijaszko Joanna – dyplom nr 265

Sasinowski Marian – legitymacja nr 338

Sawicka Irena – dyplom nr 75

Sawicka Justyna – dyplom nr 204

Sawinska Halina – dyplom nr 322

Sedlaczek Stanisław – legitymacja nr 21

Serwacki Edmund –legitymacja nr 62

Seweryn Adam – dyplom nr 25

Sękala Maria – dyplom nr 42

Sękala Witold – dyplom nr 41

Siekliński Stefan – dyplom nr 177

Siemienkiewicz Elżbieta – dyplom nr 267

Sienicki Eugeniusz – legitymacja nr 314

Sieradzki Władysław – legitymacja nr 4

Sierchuła Rafał – dyplom nr 5

Siwek Stefan – legitymacja nr 179

Skarbek Barbara – legitymacja nr 249

Skoczek Tadeusz – dyplom nr 307

Skoczylas Kazimiera – legitymacja nr 82

Skorupa Maria – legitymacja nr 191

Skorupa Stanisława – legitymacja nr 117

Skorupiński Jerzy – legitymacja nr 5

Skubik Czesław – legitymacja nr 150

Słociński Janusz – legitymacja nr 289

Słoma Władysław – legitymacja nr 176

Smaga Paweł – dyplom nr 254

Smolarz Waleria – legitymacja nr 76

Smoliński Janusz – legitymacja nr 254

Smoliński Leonard –legitymacja nr 253

Snaczke Marek – dyplom nr 195

Sobczyk Maria – legitymacja nr 186

Spólnicka Stefania – legitymacja nr 61

Sroczyński Marian – legitymacja nr 261

Stanios Krzysztof – dyplom nr 49

Stanios Zbigniew Ksiądz – dyplom nr 211

Stańko Tomasz – dyplom nr 240

Staruch vel Starzyński Krystian – dyplom nr 276

Starzyński Wacław – legitymacja nr 281

Stasiński Witold – legitymacja nr 22

Stefański Władysław – legitymacja nr 205

Stępień Jerzy – legitymacja nr 275

Stępień Maria – legitymacja nr 109

Stępniak Janusz Ksiądz  – dyplom nr 30

Stoksik Anna – legitymacja nr 299

Stolarczyk Kazimierz – legitymacja nr 178

Stowarzyszenie Kibiców Lechii Gdańsk „Lwy Północy” – dyplom nr 128

Stowarzyszenie Kibiców Legii Warszawa – dyplom nr 278

Stowarzyszenie Odra-Niemen – dyplom nr 313

Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego – dyplom nr 310

Strok Marek – dyplom nr 77

Strzelec Janina – legitymacja nr 185

Stykułkowski Sebastian –  dyplom nr 217

Stypułkowski Jarosław – dyplom nr 218

Stypułkowski Michał – dyplom nr 219

Stypułkowski Mieczysław junior – dyplom nr 256

Stypułkowski Mieczysław senior – dyplom nr 255

Stypułkowski Witold – legitymacja nr 223

Sulej Jan – legitymacja nr 240

Sulej Kamil – dyplom nr 236

Sulej Mirosław – dyplom nr 319

Suligowski Zdzisław – legitymacja nr 241

Sulowski Jan – legitymacja nr 87

Sułek Marcin – dyplom nr 321

Sutkowski Stanisław – legitymacja nr 227

Synowiec Czesław – legitymacja nr 265

Szacoń Wacław – legitymacja nr 264

Szczęsny Leon – dyplom nr 124

Szczuka Stefan – legitymacja nr 70

Szczygielski Ryszard – legitymacja nr 23

Szewc Czesław – legitymacja nr 124

Szewczyk Stanisław – legitymacja nr 251

Szkoła Podstawowa nr 24 w Lublinie – dyplom nr 62

Szleszkowski Łukasz – dyplom nr 199

Szołoch Józefa – legitymacja nr 200

Szostek Edward – legitymacja nr 162

Szostkiewicz Waldemar – legitymacja nr 202

Szucki Bohdan – legitymacja nr 1

Szucki Piotr – dyplom nr 39

Szumichora Zuzanna – dyplom nr 183

Szuwart Krzysztof Ksiądz – dyplom nr 259

Szwagrzyk Krzysztof – dyplom nr 198

Szwed Jolanta – dyplom nr 315

Szymański Maciej –legitymacja nr 209

Szymański Paweł – dyplom nr 87

Szymkowski Janusz – dyplom nr 143

Szymula Czesława – legitymacja nr 135

Szypowski Roman – legitymacja nr 300

Szyprowski Michał – legitymacja nr 201

Ścibut Bogdan – dyplom nr 168

Ślesicki Tomasz – dyplom nr 295

Ślusarz Leokadia – legitymacja nr 153

Ślusarz Leon – legitymacja nr 154

Śmiarowska Janina – legitymacja nr 340

Środa Mateusz – dyplom nr 157

Świercz Stanisław – legitymacja nr 326

Tadeusz Gaertner – legitymacja nr 11

Talik Edward – legitymacja nr 211

Tarnawski Jerzy – dyplom nr 196

Thannhauser Agata – dyplom nr 200

Tomasiewicz Izabela –  dyplom nr 274

Tomaszewska Helena – legitymacja nr 276

Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Lublinie – dyplom nr 57

Treliński Jerzy – legitymacja nr 230

Tumanowicz Witold – dyplom nr 282

Tupaj Zenobia – legitymacja nr 156

Turkowski Andrzej – dyplom nr 249

Turski Stanisław – legitymacja nr 46

Twardosz Michał – dyplom nr 160

Tylus Zofia – dyplom nr 44

Ufniarz Marian – legitymacja nr 142

Urbański Henryk – legitymacja nr 24

Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – dyplom nr 55

Wadowska Wiesława – dyplom nr 147

Wala Czesław Ksiądz – dyplom nr 212

Walczak Ryszard – dyplom nr 138

Walczuk Wacław – legitymacja nr 315

Walczyński Adam – legitymacja nr 133

Wanat Barbara – dyplom nr 52

Waprzko Zbigniew – dyplom nr 190

Warachim Agata – dyplom nr 221

Warachim Mariusz – dyplom nr 222

Wasążnik Paweł – dyplom nr 311

Waś Jan – dyplom nr 140

Waśniewski Tadeusz – legitymacja nr 225

Wawrzyniak Franciszek – legitymacja nr 216

Wąsik Edwin – legitymacja nr 131

Wechman Zenon – legitymacja nr 217

Welker Lesław J. – dyplom nr 119

Wernio Janina – dyplom nr 113

Węzka Antonina – legitymacja nr 118

Wiatkowski Andrzej – dyplom nr 241

Wielogórski Zygmunt – dyplom nr 118

Wieprzek Zdzisław – legitymacja nr 141

Wier Licia – legitymacja nr 45

Wierzbicka Kazimiera – legitymacja nr 322

Wierzchucki Stanisław – legitymacja nr 262

Wilkosz Helena – legitymacja nr 136

Wilkosz Sabina – legitymacja nr 110

Winnicki Robert – dyplom nr 290

Wiśniewski Zdzisław – dyplom nr 28

Wlazły Janina – legitymacja nr 63

Władyka Stefan – legitymacja nr 250

Włoch Aurelia – dyplom nr 228

Wojciechowski Wacław – legitymacja nr 64

Wojewoda Stanisława – legitymacja nr 125

Wojtan Andrzej – dyplom nr 64

Wojtas Andrzej – dyplom nr 306

Wojtas Mateusz – dyplom nr 244

Wolski Hieronim – legitymacja nr 255

Wołek Karol – dyplom nr 232

Wołosiński Wiktor – legitymacja nr 106

Woźniak Stanisław – legitymacja nr 73

Woźniakowski Henryk – legitymacja nr 25

Wójcik Adam – legitymacja nr 145

Wójcik Ewa – Malicka legitymacja nr 53

Wójcik Jadwiga – dyplom nr 131

Wójcik Józef – legitymacja nr 169

Wójcik Kazimierz – legitymacja nr 115

Wójcik Krzysztof Ksiądz – dyplom nr 34

Wójcik Lucjan – legitymacja nr 203

Wrotkowski Czesław – legitymacja nr 165

Wróbel Jadwiga – dyplom nr 29

Wrzesień Włodzimierz – dyplom nr 242

Wszędybył Czesław – dyplom nr 281

Wybranowski Maciej – dyplom nr 17

Wysocki Tadeusz – legitymacja nr 268

Wysokiński Władysław – legitymacja nr 242

Zaborski Marcin – dyplom nr 239

Zadura Dawid – dyplom nr 252

Zakrzewski Józef – legitymacja nr 26

Zalewski Jerzy – dyplom nr 305

Zaręba Franciszek – legitymacja nr 164

Zarzeczny Leon – legitymacja nr 95

Zatwarnicki Tomasz – dyplom nr 309

Zawadzki Marek – dyplom nr 18

Zawistowska Kamila – legitymacja nr 320

Zawistowski Franciszek – legitymacja nr 321

Zawisza Artur – dyplom nr 251

Zieliński Michał Andrzej – dyplom nr 266

Zieliński Zenobiusz – legitymacja nr 27

Zienkiewicz Artur – dyplom nr 215

Zięba Czesław – legitymacja nr 71

Ziółkowska Stanisława – legitymacja nr 138

Ziółkowski Andrzej – dyplom nr 301

Zych Zofia – legitymacja nr 170

Żaryn Jan – dyplom nr 1

Żebrowski Leszek – dyplom nr 2

Żelazny Marek – dyplom nr 23

Żubryd-Niemiec Janusz – legitymacja nr 323

Żurawski Marek – dyplom nr 284

Żurawski Stanisław – legitymacja nr 27