Trwają prace nad opracowaniem i udostępnieniem materiałów archiwalnych wchodzących w skład archiwum Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

 

Archiwum zawiera unikalne dokumenty osób walczących podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu w szeregach Narodowych Sił Zbrojnych, Armii Krajowej, Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy i wielu innych formacji niepodległościowych.

 

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, kombatanci i ich rodziny posiadają niepublikowane dotąd i częściowo niearchiwizowane dokumenty dotyczące historii tej formacji Polskiego Państwa Podziemnego.

 

Są to tysiące dokumentów, fotografii, wspomnień, nagrań filmowych, które dotąd nie zostały poddane pracom archiwalnym oraz częściowo nie zostały udostępnione. Dokumenty te są bezcenne z punktu widzenia badań naukowych i archiwalnych nad historią Narodowych Sił Zbrojnych oraz formacji polskiego podziemia niepodległościowego.

 

Związek Żołnierzy NSZ dąży do utrwalania i zabezpieczania dorobku historycznego Polskiego Państwa Podziemnego, w szczególności Narodowych Sił Zbrojnych. Działania te nie tylko uratują przed zniszczeniem ważne dokumenty źródłowe, ale też umożliwią dalsze badania nad działalnością i konspiracyjną strukturą Narodowych Sił Zbrojnych w oparciu o źródła historyczne. Udostępnienie na zasadzie wolnego dostępu w formie elektronicznej dokumentów pozwoli na pogłębione badania oraz zapoznanie się społeczności z historią u jej źródeł.

 

 

Projekt „Cyfrowe Archiwum Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych jest finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2020.