Dziś w dniu 4.06.2020 przygotowaliśmy paczki, dla Kombatantów Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego i 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej  na terenie całej Polski. Paczki są wyrazem naszego wsparcia i pamięci dla środowiska kombatanckiego, walczącego o niepodległą Polskę. Wsparcie dla Kombatantów jest szczególnie potrzebne w związku z ogłoszonym stanem epidemii w Polsce.

 

Dziękujemy za zaangażowanie wolontariuszy ze stowarzyszenia Legia Akademicka, Młodzieży Wszechpolskiej Lublin, Sekcji Sportowo-Obronnej Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Organizacji Młodych Narodowców, dzięki którym w 6 godzin spakowaliśmy 230 paczek z artykułami ochrony osobistej (przyłbice, maseczki, rękawiczki i płyn dezynfekcyjny), artykułami spożywczymi oraz listami z życzeniami i wyrazami wsparcia dla Kombatantów. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w akcję dla Kombatantów!

 

W obecnym czasie niezmiernie ważne jest wsparcie Kombatantów, którzy zmagają się z izolacją, samotnością oraz poczuciem zagrożenia w związku z byciem grupie podwyższonego ryzyka.  W dobie kryzysu gospodarczego, ale również społecznego istotnym jest utrzymywanie istniejących i budowa nowych więzi międzyludzkich, opartych na wzajemnym poszanowaniu i wsparciu tych, którzy są najbardziej narażeni na zachorowanie, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

 

Inicjatywa „Wsparcie dla Kombatantów w czasie epidemii” jest realizowana przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego. Partnerami są: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Sekcja Sportowo-Obronna ZŻNSZ, 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej Środowisko Lubelskie, Wojska Obrony Terytorialnej, Stowarzyszenie Legia Akademicka i Fundacja Amor Patriae. Inicjatywa została sfinansowana ze środków Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.