Serdecznie zapraszamy do udziału w XXVI Pielgrzymce NSZ do Sanktuarium w Kałkowie-Godowie, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2020 r.

Uroczysta Msza św. rozpocznie się o godz. 12:00, wcześniej zapraszamy na spotkanie z Kombatantami w Auli Jana Pawła II.

Organizatorem pielgrzymki jest Zarząd Główny Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Tradycję corocznych pielgrzymek do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Pani Ziemi Świętokrzyskiej zapoczątkowali weterani NSZ i ich rodziny. Co roku w pielgrzymkach uczestniczy coraz liczniejsze grono ludzi odwołujących się do ideałów i tradycji Narodowych Sił Zbrojnych - podziemnego Wojska Polskiego, z którego każdy Polak ma prawo być dumny.

Program XXVI Pielgrzymki Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych do Kałkowa-Godowa

Niedziela - 28.06.2020

- 10:00-11:30 - spotkanie z Kombatantami w Auli Jana Pawła II

- 12:00 - Msza święta w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Pani Ziemi Świętokrzyskiej

- 13:00 -  przejście do kaplicy Narodowych Sił Zbrojnych w Golgocie

 

Organizator zabrania używania w trakcie pielgrzymki symboliki partyjnej, symboli internacjonalistycznych, własnego nagłośnienia i wznoszenia okrzyków niezaakceptowanych przez organizatora. Ubiór i zachowanie uczestników pielgrzymki muszą być dostosowane do uroczystości religijno-patriotycznej na terenie Sanktuarium. Osoby niestosujące się do zaleceń Związku Żołnierzy NSZ będą wypraszane z naszej pielgrzymki.

Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Pani Ziemi Świętokrzyskiej, Kałków-Godów 84a, 27-225 Pawłów k. Starachowic, woj. świętokrzyskie.