W dniu czerwca 2020 roku odbyła się XXVI pielgrzymka Narodowych Sił Zbrojnych do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie. Po raz kolejny spotkaliśmy się w Kałkowie Godowie by pomodlić się w intencjach żołnierzy NSZ w Sanktuarium i znajdującej się nieopodal pierwszej kaplicy Narodowych Sił Zbrojnych. Przyjechali przedstawiciele prawie wszystkich okręgów z całej Polski, z pocztami sztandarowymi oraz kombatant NSZ, mjr Bogdan Eubich ps. "Matros". Nie zawiedli również sympatycy i zaprzyjaźnione organizacje.

 

Podczas Mszy świętej odprawionej w intencjach żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych modliliśmy się w sposób szczególny za obchodzącego właśnie wczoraj setne urodziny kpt. Bolesława Chmielowca i obchodzącego 90 lat por. Franciszka Przeździeckiego.

 

Po Mszy udaliśmy się do krypty pod kościołem, by oddać hołd, złożyć kwiaty i pomodlić się za niedawno zmarłego kustosza Kałkowa, ks. inf. Czesława Walę.

 

Dalsza część uroczystości odbyła się przy Golgocie - martyrologium narodu polskiego. Tutaj została odsłonięta tablica poświęcona kapelanowi podziemia narodowego, ks. Janowi Szczepańskiemu, torturowanego i bestialsko zamordowanego przez UB. W kaplicy Narodowych Sił Zbrojnych odmówiliśmy modlitwę żołnierzy NSZ.
Ostatnim punktem uroczystości było przemówienie prezesa Związku Żołnierzy NSZ, Karola Wołka, i wręczenie odznaczeń i imiennych ryngrafów członkom Związku.

 

Dziękujemy wszystkim uczestniczącym wczoraj z nami w uroczystościach!