W minioną sobotę i niedzielę, 5-6 października, na zaproszenie kolegów z Okręgu Dolnośląskiego ZŻNSZ, delegacja Okręgu Wielkopolskiego przebywała we Wrocławiu.

Odwiedziliśmy w Oleśnicy Panią Zofię Bartczak, córkę komendanta płk Stanisława Kasznicy. We Wrocławiu w imieniu Zarządu Głównego ZŻNSZ, medalem 70-lecia NSZ odznaczyliśmy syna legendarnego bohatera, żołnierza NSZ, kpt Czesława Wszędybyła.

 

W Collegium „Civitas Christiana” uczestniczyliśmy w spotkaniu z kombatantami i przyjaciółmi Narodowych Sił Zbrojnych. Pomimo choroby, na spotkanie przybył również Prezes Okręgu Dolnośląskiego NSZ, p.Władysław Dłużniewski oraz p. Janusz Słociński, żołnierz słynnego oddziału NSZ por.Stanisława Sikorskiego ps."Jarema", jeden z ostatnich żyjących uczestników zwycięskiej bitwy z grupami operacyjnymi UB i NKWD pod m. Kotki pow. Busko-Zdrój w dniu 28.05.1945 roku.

 

Wspólnie obejrzeliśmy film dokumentalny Jerzego Zalewskiego pt. „Kadry NSZ”, a po filmie Kol. dr Rafał Sierchuła wygłosił interesujący wykład nt. narodowej działalności konspiracyjnej w Kraju Warty. W niedzielę o godz. 10.30 uczestniczyliśmy wraz pocztem sztandarowym w uroczystej Mszy św. za Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych we wrocławskim kościele NMP na Piasku.

 

Po Mszy wraz z kombatantami i kolegami z Dolnośląskiego Okręgu ZŻNSZ odwiedziliśmy Cmentarz Osobowicki - miejsce spoczynku wielu Żołnierzy NSZ, ofiar komunistycznych mordów. Cześć i Chwała Bohaterom!

 

Wszystkim serdecznie dziękujemy za zaproszenie i wspaniałą gościnność! Do zobaczenia w Poznaniu.