25 stycznia 2014 r. Okręg Lubelski Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych zorganizował tradycyjne spotkanie opłatkowe.

Kombatancki opłatek NSZ odbył się na terenie parafii Św. Rodziny, na który przybyło około 100 osób. Obecni byli kombatanci NSZ oraz spadkobiercy tradycji narodowego podziemia zbrojnego z całego województwa, w tym przedstawiciele kół: z Łęcznej, Kraśnika, Chełma i Lublina.

 

Wśród gości przybyłych na uroczystości byli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych: Wojewodę Lubelską reprezentował Sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa reprezentował Waldemar Podsiadły, Marszałka Województwa Lubelskiego reprezentował pełnomocnik ds. kombatantów i kontaktów z organizacjami pozarządowymi Mateusz Winiarski.

 

Obecnością na opłatku zaszczycili także kombatanci Armii Krajowej, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość i innych zaprzyjaźnionych z nami organizacji i stowarzyszeń: m.in. Ruchu Narodowego, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Lublinie, Obozu Narodowo-Radykalnego, Młodzieży Wszechpolskiej, Akademickiego Klubu Myśli Społeczno-Politycznej „Vade Mecum”, Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

 

Spotkanie rozpoczęli prowadzący: Monika Smolak i Rafał Dobrowolski. Monika Smolak na wstępie przybliżyła polską tradycję spotkań opłatkowych po czym oboje przywitali zaproszonych gości. Następnie głos zabrał ks. Leon Pietroń – żołnierz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, obecnie kapelan środowiska kombatantów WiN. Ks. Leon mówił, iż jako Polacy musimy dbać i walczyć o swoją godność, pielęgnować, popularyzować nasze ojczyste dzieje, dbać o chrześcijańską tożsamość narodu i poprowadził wspólną modlitwę. Po czym ks. Marcin Jankiewicz odczytał modlitwę o Wielką Polskę autorstwa ks. bp Henryka Strąkowskiego.

 

Jako kolejny, w imieniu żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych głos zabrał Henryk Atemborski, który w mocnych słowach wskazał, iż dzisiaj toczy się wojna jeszcze bardziej niebezpieczna niż ta, w której jako żołnierz NSZ z bronią w ręku bronił ojczyzny. Dziś wojna ma charakter ideologiczny, a jej celem nie jest już zniszczenie konkretnych państw czy narodów a degradacja całej ludzkości. Wspomniał o siłą narzuconej ideologii gender.

 

Jako kolejny zabrał głos prezes Okręgu Lubelskiego ŻZNSZ Rafał Dobrowolski, który podsumował działalność Związku na Lubelszczyźnie w 2013 r. Głównie skupił się na nawiązaniu współpracy z grupą Młodzi Patrioci Chełm, która zaowocowała reaktywacja koła Związku w Chełmie. Na koniec wspomniał o zmarłych w ubiegłym roku żołnierzach NSZ i poprosił ks. Leona o odmówienie modlitwy za spokój ich duszy. Następnie głos zabrali przedstawiciele Wojewody i Marszałka Województwa, którzy złożyli w imieniu władz państwowych i samorządowych życzenia noworoczne.

 

Po przemówieniach przedstawicieli władz, do zabrania głosu został poproszony Wiceprezes Zarządu Głównego ZŻNSZ kol. Karol Wołek. Przekazał życzenia od całego Zarządu Głównego ZŻNSZ dla zebranych, a także wskazał na plany Związku, które skupiają się na daleko zakrojonej polityce historycznej, mającej na celu popularyzowanie wiedzy o narodowych formacjach zbrojnych.

 

Głos także zabrali Marian Kowalski z Rady Decyzyjnej Ruchu Narodowego, prof. Mieczysław Ryba – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin oraz Prezes Klubu Inteligencji Katolickiego oraz Bartłomiej Grzegorczyk reprezentujący młode pokolenie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

 

Po przemówieniach Wojciech Rowiński wręczył medal 70-lecia NSZ kol. Pawłowi Chojnie oraz legitymacje nowym członkom Związku. Następnie zebrani przełamali się opłatkiem składając sobie życzenia, po czym zasiedli do stołów i przy poczęstunku w rodzinnej atmosferze prowadzili długie rozmowy. Kombatanci opowiadali o wojennych czasach i o okresie sowietyzacji Polski.