Dnia 19 września 2015 odbędą się obchody 25-lecia Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Uroczystości 25. rocznicy powstania Związku Żołnierzy NSZ będą połączone z 73. rocznicą powstania Narodowych Sił Zbrojnych. Msza św. za weteranów NSZ i Związek Żołnierzy NSZ w 25-lecie jego powstania zostanie odprawiona 19 września o godz. 10:00 w Kościele Najświętszego Zbawiciela w Warszawie, ul. Marszałkowska 37. Mszę będą celebrować: dr ks. Jarosław Wąsowicz oraz ks. Ryszard Jurak (kapelan ZŻNSZ).

 

Konferencja popularnonaukowa w 25-lecie Związku Żołnierzy NSZ (w „Przystanek Historia” IPN przy ul. Marszałkowskiej 21/25)

Prowadzenie: Karol Wołek (wiceprezes Zarządu Głównego ZŻNSZ)
11.00 - Andrzej Churski (prezes Okręgu Wielkopolskiego ZŻNSZ) prowadzi modlitwę żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.
11:05 - Zbigniew Kuciewicz (prezes Zarządu Głównego ZŻNSZ)

 

Część popularnonaukowa o NSZ:

11:10 - Sebastian Bojemski (Rada Historyczna ZŻNSZ) – „Współpraca NSZ z pozostałymi strukturami Polski Podziemnej”
11:25 - dr Rafał Sierchuła (IPN Poznań, Rada Historyczna ZŻNSZ) – „Koncepcja Ziem Zachodnich w ideologii/prasie NSZ”
11:40 - dr Rafał Dobrowolski (prezes Okręgu Lubelskiego ZŻNSZ) – "Bezpieczeństwo międzynarodowe Polski w koncepcjach zaplecza politycznego NSZ”
11:55 - Bartłomiej Ilcewicz (wiceprezes Okręgu Szczecińskiego ZŻNSZ) – „Andrzej Kiszka z NOW/NZW – żołnierz nadal wyklęty”

 

Działalność dokumentująca i upamiętniająca tradycje NSZ

12:10 - Mariusz Olczak (Archiwum Akt Nowych) – „Archiwum NSZ w zasobach Archiwum Akt Nowych”
12:25 - dr Wojciech Muszyński (IPN Warszawa, Rada Historyczna ZŻNSZ) – „Wydawnictwa naukowe i popularne dotyczące podziemia narodowego”
12:35 - Karol Wołek (wiceprezes Zarządu Głównego ZŻNSZ) – „Cele Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych” (do tej pory i przez kolejne 25 lat)

12:50 - przemówienia zaproszonych gości
13:00 - wręczenie odznaczeń państwowych i Związku Żołnierzy NSZ
13:30 - świadectwa historii: kpt. Konstanty Kopf (b. przewodniczący Rady Naczelnej ZŻNSZ), por. Henryk Atemborski
14:00 - zakończenie konferencji; zaproszenie kombatantów i zaproszonych gości na poczęstunek.

 


Marsz Pamięci Narodowych Sił Zbrojnych

W ramach obchodów 73. rocznicy powstania Narodowych Sił Zbrojnych ulicami Warszawy przejdzie kolejny Marsz Pamięci Narodowych Sił Zbrojnych. Marsz ma na celu oddanie hołdu żołnierzom niepodległościowego podziemia narodowego z okresu okupacji niemieckiej i sowieckiej. Marsz NSZ wyruszy o godz. 15:00 spod pomnika Romana Dmowskiego na pl. Na Rozdrożu.
Trasa: od pl. Na Rozdrożu do Grobu Nieznanego Żołnierza, gdzie odbędzie się Apel Poległych (apel wygłosi Kol. Bartłomiej Ilcewicz).

 

Organizatorzy Marszu NSZ:
Zarząd Główny Związku Żołnierzy NSZ
Stowarzyszenie Marsz Niepodległości
Fundacja im. Kazimierza Wielkiego
Straż Marszu Niepodległości

 

Regulamin Marszu pamięci Narodowych Sił Zbrojnych:

1. Celem marszu w rocznicę powstania Narodowych Sił Zbrojnych (20.09.1942) jest oddanie hołdu armii polskiej - Narodowym Siłom Zbrojnym i jej żołnierzom, walczącym z oboma okupantami o niepodległość Polski.

2. Nad porządkiem Marszu czuwa specjalnie oznakowana służba porządkowa. Każdy uczestnik Marszu NSZ ma obowiązek dostosować się do poleceń wydawanych przez osoby pełniące służbę porządkową.

3. Zabrania się wnoszenia transparentów, emblematów, flag i innych symboli partii politycznych oraz symboli internacjonalistycznych, np. „krzyży celtyckich”, niezwiązanych z polską symboliką patriotyczną i narodową. W Marszu NSZ biorą wyłącznie udział osoby prywatne, stowarzyszenia oraz inne organizacje społeczne i non-profit.

4. Wszystkie transparenty, flagi i emblematy niesione przez uczestników Marszu NSZ wymagają akceptacji przez organizatorów.

5. Zakazane jest posiadanie własnego sprzętu nagłaśniającego. Nagłośnienie zapewniają wyłącznie organizatorzy Marszu NSZ.

6. Osoby w jakikolwiek sposób zakłócające przebieg Marszu będą usuwane z manifestacji.