W dniu 9.04.2016 w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Delegatów Związku Żołnierzy NSZ.

Delegaci Związku Żołnierzy NSZ z 12 okręgów zebrali się w Warszawie na sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zebraniu Delegatów i wybrali nowe władze Związku Żołnierzy NSZ w składzie:

 

Zarząd Główny:

Karol Wołek - Prezes
Grzegorz Kozak - Wiceprezes
Andrzej Churski - Wiceprezes
Wojciech Rowiński - Skarbnik
Bartłomiej Ilcewicz - Sekretarz
Przemysław Czyżewski
dr Rafał Sierchuła
Andrzej Turkowski
Krzyszfof Goławski

 

Rada Naczelna:

Marek Dziemieszkiewicz - Przewodniczący
por. Władysław Sieradzki - Wiceprzewodniczący
Łukasz Lewandowski - sekretarz
kpt. Konstanty Kopf
kpt. Stanisław Turski
kpt. Mieczysław Bruszewski
kpt. Bronisław Karwowski
por. Leszek Zabłocki