70. rocznica defilady Zgrupowania Narodowych Sił Zbrojnych kpt. Henryka Flame ps. "Bartek" w Wiśle.

Dnia 3 maja 1946 r. miało miejsce wydarzenie bez precedensu w będącej pod okupacją sowiecką Polsce. Tego dnia blisko 200 żołnierzy ze Zgrupowania Narodowych Sił Zbrojnych, pod dowództwem kpt. Henryka Flame ps. "Bartek", przemaszerowało w defiladzie przez wypoczynkową miejscowość, jaką do tej pory jest Wisła. Żołnierze "Bartka" zamanifestowali swoją miłość do Ojczyzny i jej katolickiej tradycji oraz niezgodę na okupacje Polski przez sowietów po zakończeniu II wojny światowej.

 

Organizatorzy główni: Zarząd Główny Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oraz Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Współorganizatorzy: Okręg Cieszyński ZŻNSZ, Okręg Podbeskidzie ZŻNSZ, GRH Beskidy, Fundacja im. Kazimierza Wielkiego.

 

Wydarzenie na facebooku.

 

"Zamanifestujemy naszą wole służenia Ojczyźnie w dniu Święta Królowej Polski" - zawołał kpt. Henryk Flame ps. "Bartek", po czym wydał rozkaz wymarszu w kierunku Wisły. W tym roku obchodzić będziemy 70. rocznicę tego wydarzenia! Zapraszamy serdecznie do Wisły w dniach: 2-3 maja 2016 r. Celebrowana będzie polowa Msza św., zostanie zorganizowana defilada grup rekonstrukcyjnych oraz odbędą się oficjalne uroczystości na rynku w Wiśle. Zapraszamy już 2 maja 2016 r. do Wisły. Szczegółowy plan poniżej:


2.05.2016 – Wisła (poniedziałek)

12:00-18:00 - koncentracja uczestników uroczystości defilady kpt. Henryka Flame „Bartka” na terenie campingu "Jonidło" w Wiśle
19:00-20:00 - odprawa organizacyjna przed uroczystościami
20:00-21:00 – prelekcja Bogdana Ścibuta pt.: „Defilada NSZ w Wiśle w świetle relacji i dokumentów”


3.05.2016 – Wisła (wtorek)

10:15 - polowa Msza święta  (camping "Jonidło")
11:30-15:00 – uroczystości 70. rocznicy defilady oddziałów NSZ kpt. Henryka Flame „Bartka” w Wiśle:
- przemarsz pocztów sztandarowych, grup mundurowych, orkiestry i uczestników uroczystości z campingu "Jonidło" na rynek w Wiśle,
- uroczystości na rynku w Wiśle: odśpiewanie hymnu państwowego, przemówienia, Apel Poległych, Modlitwa NSZ.

 

Serdecznie zapraszamy!