12 maja 2016 r., w Siennie Dolnym, odbyło się uroczyste wręczenie nominacji na stopień majora dla Andrzeja Kiszki ps. "Dąb", żołnierza NOW-AK i NZW, Żołnierza Wyklętego.

Wręczenie nominacji poprzedziła uroczysta Msza św. polowa, której przewodniczył ks. kan. dr Sławomir Zyga - Kanclerz Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej. Podczas Mszy św. odmówiona została m.in. Modlitwa Narodowych Sił Zbrojnych. Po Mszy św. nastąpił przemarsz kompanii honorowej Wojska Polskiego oraz wręczenie nominacji na wyższy stopień wojskowy, na stopień majora Wojska Polskiego dla Andrzeja Kiszki ps. "Dąb".

 

Pan Major nie krył zadowolenia z faktu takiego docenienia jego walki o wolną, niepodległą i w pełni suwerenną Polskę. W uroczystościach wzięli udział m.in.: Dyrektor Generalny MON - Bogdan Ścibut, Wicewojewoda Zachodniopomorski - Marek Subocz, zastępca dowódcy 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej - płk. Tomasz Piotrowski oraz Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie - dr hab. Krzysztof Kowalczyk. W uroczystościach wzięli udział także przedstawiciele Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych - wiceprezes ZG - kol. Grzegorz Kozak oraz sekretarz ZG - kol Bartłomiej Ilcewicz. Licznie zebrała się również lokalna społeczność wraz z przedstawicielami gminy oraz starostw powiatowych.


Uroczystość odbyła się w Ogólnopolskim Dniu Pamięci Żołnierzy Podziemia Narodowego, ustanowionego na 12 maja przez Zarząd Główny Związku Żołnierzy NSZ. Uroczystość była także okazją do poznania historii Pana Majora, jego walki o niepodległość Polski a także integrację przy wspólnym ognisku, lokalnego społeczeństwa, m.in mieszkańców Sienna Dolnego i okolicznych wsi. Wielu uczestników wydarzenia podkreślało doniosłość uroczystości i rangę nominacji dla Pana Majora.

 

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin dziękuje wszystkim ludiom dobrej woli za pomoc w organizacji uroczystości, w szczególności osobom zaangażowanym w projekt - Operacja "ECHO", okolicznym mieszkańcom, osobom, które na co dzień zajmują się i opiekują Panem Majorem oraz okolicznym mieszkańcom.

 

Cześć i chwała Bohaterom!

 

Fot. Robert Kozak