Relacja z uroczystości 71. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Holiszowie przez Żołnierzy Wojska Polskiego z Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych.

W dniach 04-07.05.2016 r. kilkudziesięciu członków i sympatyków Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych wzięło udział w wyjeździe do Czech w celu upamiętnienia 71. rocznicy wyzwolenia przez Brygadę Świętokrzyską Narodowych Sił Zbrojnych niemieckiego, kobiecego obozu koncentracyjnego w czeskim Holiszowie (wówczas Holleischen).

 

Czynu tego dokonała Brygada Świętokrzyska NSZ w dniu 5 maja 1945 r., uwalniając ok. 1000 kobiet m.in. narodowości czeskiej, polskiej, francuskiej, żydowskiej i innych. Jednocześnie Brygada uwolniła kilka tysięcy robotników przymusowych, którzy w Holiszowie byli zmuszani do pacy w niemieckim przemyśle zbrojeniowym.


http://www.youtube.com/watch?v=8RBYWbe-ym0

 

W wyjeździe brali udział członkowie Związku Żołnierzy NSZ z Okręgów: lubelskiego, cieszyńskiego, wielkopolskiego, szczecińskiego i innych. Uczestnicy wyjazdu przebywali w miejscach stacjonowania Brygady Świętokrzyskiej NSZ, m.in. w Stankovie, Holiszowie, Vsekarach i Bernarticach. Organizowali wspólnie z Miastem Holiszów i Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych główne obchody oswobodzenia obozu w Holiszowie (6 maja 2016 r.).


Brali także udział w obchodach wyzwolenia Pilzna przez oddziały amerykańskie 3. Armii USA gen. Pattona, które miały miejsce 5 i 6 maja 2016 r. Przez cały pobyt w Republice Czeskiej, uczestnicy wyjazdu rozdawali ulotki w języku czeskim i angielskim, informujące o działaniach i historii Brygady Świętokrzyskiej NSZ (ulotek rozdano dwadzieścia tysięcy).


http://www.youtube.com/watch?v=a-8HMoBWEqw


Wyjazd był także doskonałym momentem na poznanie się członków i sympatyków NSZ z całego kraju, nawiązaniu kontaktów i wymianą doświadczeń w pracy na rzecz upamiętnienia czynu niepodległościowego Narodowych Sił Zbrojnych. W uroczystościach w Holiszowie, 6 maja 2016 r. po raz pierwszy wziął udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych - minister Jan Józef Kasprzyk oraz Ambasador RP w Czechach Grażyna Bernatowicz, a także attaché wojskowy RP w Pradze płk Jacek Stec.

 

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w Kościele pw. Piotra i Pawła w Holiszowie. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli w pochodzie pod tablicę upamiętniającą działania Brygady Świętokrzyskiej NSZ i wyzwolenie niemieckiego obozu koncentracyjnego. Przy tablicy, znajdującej się przy bramie do obozu koncentracyjnego, odśpiewano hymny Czech i Polski, wygłoszone zostały okolicznościowe przemówienia, złożone kwiaty, odczytano Apel Pamięci, a na zakończenie odmówiono modlitwę Narodowych Sił Zbrojnych.

 

http://www.youtube.com/watch?v=oaJ4BeQzFDo

 

Dalsza część uroczystości odbyła się w Domu Kultury w Holiszowie, gdzie p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i  Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk uhonorował tych, którzy przez lata pielęgnowali pamięć o polskich żołnierzach z NSZ, wyzwolicielach obozu.  Medal „Pro Patria” otrzymali: Josef Gabriel, ksiądz Hubert Hain, Andrea Holečková, Vladimir Kačer, Maciej Ruczaj, Miroslav Skála, Rudolf Švec, Jan Vales, Izabella Wołłejko-Chwastowicz i Michał Wołłejko.

 

Zaprezentowano także mundur oficera Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych, przygotowany przez Związek Żołnierzy NSZ, który został przekazany w darowiźnie do Muzeum w Holiszowie. W wyjeździe udział wzięli także weterani, walczący w podziemnym Wojsku Polskim w formacjach narodowych, zarówno podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu: por. Franciszek Przeździecki "Tolek", kpt. Stanisław Turski "Czarnecki", ppor. Maria Kowalewska "Myszka" oraz Zbigniew Tuszewski "Łoś".

 

http://www.youtube.com/watch?v=aoNaH4v56B8

 

Wyjazd organizowali: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oraz Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.


Bartłomiej Ilcewicz – Sekretarz Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych


Fot. Artur Nawojski