Z przykrością informujemy, iż na Wieczną Wartę 24 sierpnia 2016 r. odszedł Antoni Brzusek ps. Tolek, Żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, por. Wojska Polskiego.

Msza żałobna, a następnie ceremonia pogrzebowa odbędzie się 29 sierpnia (poniedziałek) o godz. 14.00 w kaplicy na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul Lipowej w Lublinie.

Antoni Brzusek urodził się 27 maja 1928 r. w Lublinie. Od sierpnia 1944 r. był żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych, pseudonim „Tolek”. Był łącznikiem i zaopatrzeniowcem w oddziale jego brata Stefana Brzuszka ps. Boruta, a także Eugeniusza Walewskiego ps. Zemsta. W czerwcu 1946 r. aresztowany, a następnie skazany przez komunistyczny Sąd Wojskowy.  Zwolniony w 1947 r. w wyniku amnestii.

Od samego początku istnienia Związku Żołnierzy NSZ był jego aktywnym członkiem. Przez wiele lat był sekretarzem Koła Lublin ZŻNSZ, członkiem Zarządu Okręgu, obecnie członkiem Komisji Rewizyjnej Okręgu Lubelskiego ŻZNSZ. Uczestniczył w wielu pracach nad budową pomników i tablic pamiątkowych poświęconych Narodowych Siłom Zbrojnym m.in. cmentarzach w Puchaczowie, Kaniach, Siedliszcze, Chełmie. Uczestniczył w pracach przy redagowaniu biuletynu ZŻNSZ i „Szczerbiec” i innych wydawnictw Związku.

W lubelskich szkołach w ramach lekcji przeprowadził liczne pogadanki na temat II światowej wojny i okresu powojennego dla uczniów. Uczestniczył w wielu spotkaniach i uroczystościach patriotycznych, wiele z nich organizował i koordynował. Chętnie dzielił się swoją wiedzą z historykami i studentami, dla których jest świadkiem historii, a także konsultantem przy pisaniu prac naukowych: magisterskich, jednej doktorskiej i innych monografii historycznych. Uczestniczył także w spotkaniach z grupami młodzieży, przy okazji różnych uroczystości patriotycznych, rajdów i innych imprez. Gościł także młodych u siebie w domu, którym opowiadał o swoich wojennych losach, czym kształtował patriotyczne postawy i popularyzował wśród młodych pokoleń Polaków.

Odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), medalem Pro Patria (2012), Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego i Krzyżem Walecznych.