Sztandar Okręgu Dolnośląskiego ZŻNSZ we Wrocławiu

  • Wymiary: 120×120 cm. Jedna strona - czerwony krzyż na białym tle z białym orłem w koronie. Na ramionach krzyża hasła: BÓG, HONOR, OJCZYZNA. Na dole sztandaru napis w kolorze złotym: ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH OKRĘG DOLNOŚLĄSKI. Druga strona - czerwony krzyż na białym tle z orłem piastowskim, na którego piersi widnieje wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej. W narożach inicjały: ZJ, NOW, NZW, NSZ. Drzewce zwieńczone złoconym, płaskim orłem odlanym w brązie.
  • Poświęcenia w kościele Najświętszej Maryi Panny na Piasku we Wrocławiu dokonał 15 października 1995 r. o. Franciszek Ksawery Leon Hanzel - przeor klasztoru karmelitów bosych.


Tablica ku czci Romana Dmowskiego w kościele Najświętszej Maryi Panny na Piasku we Wrocławiu

  • Wymiary: 100×70 cm. Odlew z brązu. Treść tablicy:

ROMAN
DMOWSKI
1864-1939
"JESTEM POLAKIEM WIĘC MAM OBOWIĄZKI
POLSKIE. SĄ ONE TYM WIĘKSZE I TYM
SILNIEJ SIĘ DO NICH POCZUWAM IM
WYŻSZY PRZEDSTAWIAM TYP CZŁOWIEKA"
1903
"KATOLICYZM NIE JEST DODATKIEM
DO POLSKOŚCI, ALE TKWI W JEJ ISTOCIE.
USIŁOWANIE ODDZIELENIA KATOLICYZMU
OD POLSKOŚCI... JEST NISZCZENIEM
SAMEJ ISTOTY NARODU."
1927
TOWARZYSTWO WSZECHPOLSKIE 1995

  • Inicjatorem i fundatorem tablicy było Towarzystwo Wszechpolskie im. Jana Ludwika Popławskiego, projektantem - Aleksander Syśka z Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych.
  • Poświęcenia dokonał 15 października 1995 r. o. Franciszek Ksawery Leon Hanzel - przeor klasztoru karmelitów bosych.