Bohdan Szucki

Poniższy tekst został napisany na podstawie "Sprawozdania z działalności Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg w Krakowie za okres od 20 kwietnia 1991 r. do 31 grudnia 2002 r." opracowanego przez Konstantego Kopfa.

Okręg Małopolski ZŻNSZ nadesłał dość szczegółowe sprawozdanie z działalności od kwietnia 1991 r. do 31 grudnia 2002 r.
Okręg rozpoczął działalność 20 kwietnia 1991 r. Formalnie został powołany przez Zarząd Główny ZŻNSZ 7 maja 1991 r. Obejmował on swoim zasięgiem obszar woj. krakowskiego, tarnowskiego i bielsko-bialskiego. Pierwszym prezesem okręgu został Antoni Biegun.
Zarząd okręgu w Krakowie powołał: 21 maja 1991 r. - Koło Podbeskidzie w Żywcu, 2 września 1992 r. - Koło ZŻNSZ w Kłaju, 6 października 1994 r. - Koło ZŻNSZ w Gołczy k. Miechowa. W marcu 1993 r. na bazie koła w Żywcu Zarząd Główny powołał Okręg Podbeskidzie ZŻNSZ. W związku z tym przestało istnieć Koło Podbeskidzie w Okręgu Krakowskim.


24 kwietnia 1994 r. odbyło się II walne zebranie członków okręgu, na którym dokonano wyboru nowego zarządu.
23 czerwca 1996 r. został poświęcony przez ks. infułata Albina Małysiaka w kościele św. Kazimierza w Krakowie sztandar okręgu, wykonany przez p. mgr Irenę Kopf.
29 czerwca 1997 r. została poświęcona w sanktuarium w Kałkowie tablica pamiątkowa ufundowana przez okręg w Krakowie.
28 maja 1998 r. na III walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym niestety nie udało się powołać zarządu okręgu. W tej sytuacji Zarząd Główny ZŻNSZ 1 marca 1999 r. powołał komisję, która przejęła dokumentację i majątek Zarządu Okręgu Krakowskiego.
19 maja 1999 r. na zwołanym przez Zarząd Główny ZŻNSZ  IV walnym zebraniu członków Okręgu Krakowskiego wybrano władze zarządu i regulaminowe komisje. Prezesem zarządu został mgr Konstanty Kopf.
W grudniu 2000 r. w ramach okręgu działały trzy koła terenowe: w Kłaju, w Gołczy i nowo powstałe koło w Laszkach k. Jarosławia. Przewodniczącym koła w Laszkach został Kazimierz Krukowski.
3 stycznia 2001 r. Zarząd Główny ZŻNSZ wyraził zgodę na zmianę nazwy okręgu. Obecnie nosi nazwę: Okręg Małopolski Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w Krakowie.
28 kwietnia 2001 r. z okazji 10. rocznicy powstania okręgu w Krakowie zorganizowano uroczyste zebranie jubileuszowe.
15 września 2001 r. poczet sztandarowy okręgu wziął udział w pogrzebie Antoniego Bieguna ps. "Sztubak" - pierwszego prezesa okręgu w Krakowie.
22 czerwca 2002 r. odbyło się uroczyste poświęcenie tablicy pamiątkowej w kościele św. Kazimierza w Krakowie.
Okręg bierze czynny udział w życiu społecznym Krakowa i publikuje artykuły w miejscowej prasie. Prezes jest członkiem Rady Kombatanckiej przy wojewodzie.
Od czerwca 1999 r. okręg systematycznie wydaje biuletyn informacyjny. Ukazało się już ponad 20 numerów.
Prezes okręgu Konstanty Kopf reprezentował Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w spotkaniach z prezydentem na uchodźstwie Ryszardem Kaczorowskim w Rzeszowie i Krośnie. Z ramienia ZŻNSZ bierze udział w pracach Instytutu Pamięci Narodowej, zmierzających do wykrycia sprawców zbrodni popełnionej na żołnierzach "Bartka" w 1946 r.