20 września obchodzimy 70. rocznicę powstania Narodowych Sił Zbrojnych.

NSZ były drugą co do liczebności formacją Wojska Polskiego w Polskim Państwie Podziemnym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej prezentujemy stanowisko Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w sprawie tegorocznego Marszu Niepodległości:

Stanowisko w sprawie Marszu Niepodległości 11.11.2012

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych apelują do środowisk kombatanckich i grup rekonstrukcyjnych o solidarne stanowisko w sprawie obchodów tegorocznego Święta Niepodległości.


Nasze organizacje wspierały i współorganizowały zeszłoroczny Marszu Niepodległości jako oddolną inicjatywę społeczną oraz niezależną od czynników oficjalnych. W tym roku również wspieramy Marsz Niepodległości i weźmiemy w nim udział wspólnie z licznymi środowiskami kombatanckimi, młodzieżowymi, wychowawczymi, historycznymi, edukacyjnymi, kulturalnymi i sportowymi.

Prawda historyczna zwyciężyła - rondo w Łukowie będzie nosiło chlubne imię "Narodowych Sił Zbrojnych".

Nadanie nazwy rondu im. Narodowych Sił Zbrojnych w Łukowie wywołało wiele kontrowersji wśród lokalnych radnych. Posądzili oni NSZ o kolaborację z Niemcami oraz podważyli autorytet opinii naukowych: dr Mariusza Bechty, dr Rafała Dobrowolskiego oraz Leszka Żebrowskiego. Wywołana sytuacja wymagała zorganizowania spotkania naukowego w celu obalenia wszelkich mitów kierowanych w stosunku do Narodowych Sił Zbrojnych.

W dniu 24 czerwca 2012 w Sanktuarium w Kałkowie-Godowie koło Starachowic spotkają się po raz kolejny żołnierze i przyjaciele Narodowych Sił Zbrojnych.

Pielgrzymkę organizuje Związek Żołnierzy NSZ. Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Pani Ziemi Świętokrzyskiej od wielu lat jest celem dorocznych pielgrzymek żołnierzy i młodych sympatyków Narodowych Sił Zbrojnych. Spotykają się tam zawsze w ostatnią niedzielę czerwca.

 

Spotkaniom towarzyszy uroczysta Msza święta w intencji poległych i zmarłych żołnierzy NSZ oraz tradycyjny przemarsz pod sztandarami Związku Żołnierzy NSZ do Kaplicy Narodowych Sił Zbrojnych, znajdującej się w wysokiej na 33 metry budowli zwanej Golgotą. Z jej szczytu rozciąga się przepiękny widok na Ziemię Świętokrzyską.

Zapraszamy do wzięcia udziału we mszy świętej w intencji nieodżałowanej pamięci prof. Wiesława Chrzanowskiego.

Prof. W Chrzanowski zmarł 29 kwietnia 2012 r., wybitny Polak, żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej, konspiracyjnej Młodzieży Wszechpolskiej, naukowiec Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, poseł i marszałek Sejmu RP I kadencji, senator RP IV kadencji, współpracownik Prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego, doradca NSZZ „Solidarność”, uczestnik walk o niepodległość i wolność Ojczyzny.

Zapraszamy na mszę świętą do Archikatedry Lubelskiej we wtorek 29 maja 2012 r., o godz. 19.00, w 30. dzień po śmierci śp. prof. Wiesława Chrzanowskiego.

31 maja 2012 r. podczas sesji Rady Miasta Łuków odbędzie się głosowanie ws. nadania nazwy rondu

Należy zaznaczyć, że działania dotyczące uczczenia działalności NSZ na terenie Powiatu Łuków rozpoczęły się w 2007 r. lecz dopiero teraz może odbyć się głosowanie w tej sprawie. 31 maja o godz. 10.00 w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II odbędzie się XXII Sesja Rady Miasta Łukowa. Wniosek o poparcie nadania nazwy rondu im. NSZ w Łukowie poparli:

Prezes Honorowy Związku Żołnierzy NSZ: dr Bohdan Szucki
Prezes Zarządu Głównego ZŻNSZ: Artur Zawisza
Prezes ZŻNSZ Zarząd Okręgu Podlaskiego: Zygmunt Goławski
Prezes ZŻNSZ Zarząd Okręgu Lubelskiego: dr Rafał Dobrowolski
Prezes Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość WiN: kpt. Jerzy Pasierbiak
Senator Rzeczpospolitej Polskiej: Stanisław Gogacz
Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej: Lech Sprawka
Prof. Ryszard Bender
Radny Miasta Łuków: Marek Żurawski
Stowarzyszenia "Nasze Dziedzictwo": Jan Karwowski.

12 maja br. w salkach katechetycznych przy parafii Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju odbyło się spotkanie członków i sympatyków Narodowych Sił Zbrojnych.

Spotkanie poprzedziła msza święta. We wspólnej modlitwie udział wziął poczet sztandarowy Okręgu Lubelskiego Związku Żołnierzy NSZ. Jak wyjaśnia w rozmowie z Portalem bilgoraj.com.pl Karol Wołek - sekretarz Zarządu Głównego NSZ - spotkanie zorganizowane w Biłgoraju jest przede wszystkim spotkaniem informacyjnym, czym były Narodowe Siły Zbrojne w przeszłości oraz czym zajmuje się Związek obecnie.W Biłgoraju w chwili obecnej organizowane jest koło terenowe NSZ. Tymczasowo, do czasu wyboru władz Koła jego prezesem został związany ze środowiskiem narodowym Biłgoraja - Marek Ciosmak.


Związany ze środowiskiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Kamil Szulej przedstawił zebranym wykład połączony z prezentacją multimedialną na temat genezy powstania i samej działalności zbrojnej i społeczno-politycznej NSZ. - Narodowe Siły Zbrojne (NSZ) to polska konspiracyjna organizacja wojskowa obozu narodowego działająca podczas II wojny światowej i w okresie powojennym. W czasie okupacji liczyły według różnych danych od 80 do 90 tys. członków - mówił Sulej.

Poniżej prezentujemy treść pisma wystosowanego przez Okręg Pomorski Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

List został wystosowany przez Okręg Pomorski Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych do młodzieży, która organizuje strajk szkolny i manifestację w Gdańsku w dniu 12 maja (o godz.15, przed Urzędem Wojewódzkim). Pismo podpisał prezes Okręgu mjr Władysław Szostkiewicz oraz mjr Tadeusz Korzeniowski.

 


Gdańsk dn. 7 maja 2012 r.

Droga Młodzieży – organizatorzy Strajku Szkolnego!

My weterani walk o niepodległą i wolną Polskę, członkowie Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych pragniemy wyrazić Wam nasze uznanie i wdzięczność za to, że podjęliście walkę o polską szkołę. W istocie jest to walka o polską kulturę, o zachowanie naszej narodowej tożsamości, a w efekcie o trwanie Narodu. Wielki Polak Jan Paweł II nazywając Polskę naszym „duchowym dziedzictwem” prosił abyśmy „nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy”, a wy młodzi Polacy dziś odpowiadacie na ten apel. Idąc dalej za nauczaniem Jana Pawła II „wymagacie od siebie nawet gdy inni od was nie wymagają”.

Związek Żołnierzy NSZ wspiera Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej "Przywracamy lekcje historii" w celu przywrócenia lekcji historii w szkołach średnich.

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych wspiera Komitet i akcję przywracania nauczania historii w liceach i technikach. W Komitecie Honorowym reprezentuje Związek Żołnierzy NSZ prezes Zbigniew Kuciewicz i wiceprezes Artur Zawisza.

 

Celem akcji jest zebranie minimum 100.000 podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, która naprawiłaby szkody w systemie edukacji, wyrządzone przez ograniczenie nauczania historii w szkole średniej. Proponowana przez Komitet ustawa przywraca lekcje historii w szkołach średnich. Z projektem ustawy można zapoznać się na stronie Komitetu: przywracamyhistorie.pl Związek Żołnierzy NSZ zachęca do włączenia się w tą jakże pożyteczną i potrzebną dziś inicjatywę.

 

Strona akcji: przywracamyhistorie.pl

W dniu 21 kwietnia 2012 r. odbyło się spotkanie Wielkanocne członków Lubelskiego Okręgu Związku Żołnierzy NSZ.

Uroczystość rozpoczęła tradycyjnie modlitwa, którą zainicjował nasz kapelan ks. Ryszard Jurak. Pomodlono się także za duszę zmarłego Władysława Frankiewicza ps. „Sokół”, który odszedł na wieczną wartę dzień wcześniej. Obecni byli prezesi kół: Łychów, Łęczna, Lublin, Kraśnik i Dąbrowica. Razem z kombatantami (10 osób) spotkali się młodzi członkowie (15 osób) Związku.

 

Weterani podkreślali swoje zadowolenie z faktu, że tak dużo młodzieży z Lubelszczyzny pragnie pracować w organizacji i kultywować pamięć o tej bohaterskiej formacji, jakimi były Narodowe Siły Zbrojne. Wzniesiono również toast za Wielką Polską, o którą walczyli żołnierze przez całe swoje życie, a której z niecierpliwością oczekują ich młodsi koledzy i koleżanki. Całość spotkania przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze. Było widać radość tej garstki wiarusów ze wspólnego spotkania się w tak sympatycznym gronie. Oczywiście za rok powtórzymy uroczystość i życzymy sobie, aby w nim uczestniczyło jak najwięcej osób.

 

W.R.