Dania 20 września 2012 przypada 70-ta rocznica powstania Narodowych Sił Zbrojnych. Przygotowywana jest edycja dokumentów KG NSZ z lat 1942-1944.

Główne uroczystości 70. rocznicy powstania Narodowych Sił Zbrojnych odbędą się w Warszawie przy wsparciu i współorganizacji Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Uroczystość będzie połączona z sesją naukową o NSZ, z wystąpieniami kombatantów i przedstawicieli młodego pokolenia, którzy kultywują tradycje NSZ oraz występem Grupy Rekonstrukcji Historycznej NSZ.


W zasobach archiwum Akt Nowych znajdują się dokumenty Komendy Głównej Narodowych Sił Zbrojnych z lat 1942-44, ok. 4000 stron. Przechowywane były prze 64 lata w skrytce w szafie rektora SGGW prof. Staffa. Po przekazaniu do AAN zostały oczyszczone i poddane zabiegom konserwacyjnym. Pragniemy wydać je w formie książki przed 20 września br., tuż przed rocznicą 70-lecia powstania Narodowych Sił Zbrojnych. Opracowaniem dokumentów kieruje Leszek Żebrowski i Mariusz Olczak z AAN. Publikacja będzie miała około 400 stron i wydrukowana zostanie w ilości 1000 egzemplarzy. Wydania podjęła się Agencja Wydawnicza "Egros". Nadal poszukujemy wiadomości, kto zapełnił skrytkę w szafie dokumentami.

 

W celu wsparcia wydawnictwa zwracamy się o dobrowolne wpłaty na konto Związku Żołnierzy NSZ lub bezpośrednio wpłaty do skarbnika Związku.
Numer konta: PKO BP Oddział IX w Warszawie  55 1020 1097 0000 7002 0001 2872.  Dopisek: "Dokumenty KG NSZ"

Związek Żołnierzy NSZ popiera inicjatywy solidarnościowe z rodakami na Litwie: manifestacje 11 marca w Warszawie i 17 marca w Wilnie.

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych wyraża swoje zaniepokojenie polityką rządu litewskiego, mającą na celu dyskryminację mniejszości polskiej na Litwie. Związek popiera inicjatywy wspierające naszych rodaków na Litwie w ich staraniach o zachowanie swej tożsamości.

 

11 marca b.r. w Warszawie manifestuje stowarzyszenie Memoriae Fidelis. O 11.00 pod ambasadą Litwy (al. Ujazdowskie 14) zostanie zademonstrowana nasza jedność z polską Wileńszczyzną, która ma prawo mówić językiem Mickiewicza i uczyć w nim swoje dzieci.

 

Na 17 marca zaplanowany jest w Wilnie wielki protest Polaków w obronie ojczystego języka i szkolnictwa. Język polski jest podstawą polskiej tożsamości, dlatego tak ważna jest jego obrona. Protest ma formę przemarszu od Sejmu Litwy (al. Giedymina 53) do siedziby rządu Litwy (al. Giedymina 11). Organizatorzy informują:

Pragniemy wszystkim, którzy wysłali nam życzenia na 2012 rok serdecznie podziękować. Życzymy również wszystkiego najlepszego i wielu łask Bożych w 2012 roku. Dziękujemy następującym Związkom, Instytucjom i osobom prywatnym:

Wojewodzie Lubelskiemu
Prezydentowi Miasta Lublin i Przewodniczącemu Rady Miasta Lublin
Stowarzyszeniu Społeczno-Kombatanckiemu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość  - Zarząd Główny w Lublinie
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kraju Oddział Międzywojewódzki w Lublinie
Instytutowi Pamięci Narodowej - Oddział w Lublinie
Stowarzyszeniu Więźniów Politycznych Okresu Komunistycznego 1939-1989 w Lublinie
Fundacji Niepodległości
Pani Poseł Gabrieli Masłowskiej
Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Lublinie
Katolickiemu Stowarzyszeniu „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Lublinie
Związkowi Sybiraków – Oddział w Lublinie

Zarząd Główny Związku Żołnierzy NSZ wystosował pismo do Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej W Ameryce o wsparcie Polskiego Komitetu Budowy Pomnika Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Treść pisma:

Drodzy Przyjaciele,

Zwracamy się do was w imieniu Polskiego Komitetu Budowy Pomnika Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, działającego pod patronatem Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Naszym celem jest budowa pomnika NSZ w stolicy Polski i w tym celu prowadzimy zbiórkę funduszy pozwalających na budowę pomnika. Generalny koszt planowanego pomnika wynosi ok. 350 tys. zł (ca 100 tys. USD).

W niedzielę 8 stycznia 2012 r. Okręg Lubelski Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych zorganizował tradycyjne spotkanie opłatkowe.

Uroczystość poprzedziła Msza św. w Kościele p.w. św. Rodziny, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla członków naszego Związku. Mszę odprawili kapelan ZŻ NSZ, proboszcz miejscowej parafii ks. Ryszard Jurak wraz z kapelanem Wojska Polskiego, proboszczem parafii garnizonowej w Lublinie ks. płk Sławomir Niewęgłowski.

 

Kombatancki opłatek NSZ odbył się w Domu Akcji Katolickiej, przybyło ponad 80 osób. Obecni byli kombatanci oraz spadkobiercy tradycji narodowego podziemia zbrojnego z całego województwa, w tym przedstawiciele kół z: Łęcznej, Kraśnika, Łychowa, Dąbrowicy, a także przybyły z Nowej Sarzyny Żołnierz Brygady Świętokrzyskiej Henryk Atemborski oraz weterani NSZ należący do innych organizacji kombatanckich.

Okręg Pomorski Związku Żołnierzy NSZ wystosował protest wobec pominięcia w apelu poległych wielu z najważniejszych formacji zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego w czasie uroczystości upamiętniających 72. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

W czasie uroczystości państwowych dnia 27 września 2011 władze Gdańska pominęły w apelu poległych żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego oraz innych formacji Wojska Polskiego walczących o niepodległość Polski w czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej.

 

Treść protestu:

Gdańsk dn. 28 września 2011 r.

Prezydent Miasta Gdańska

Paweł Adamowicz

Na ręce Pana Prezydenta, jako organizatora uroczystości z okazji obchodów 72. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów, składamy protest w związku z pominięciem w apelu poległych żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz innych formacji zbrojnych podziemia antykomunistycznego w powojennej Polsce. Chcielibyśmy sądzić, że to brak wiedzy - tak jak w przypadku pominięcia Delegatury Rządu na Kraj, jest powodem tych zaniedbań. Jakiekolwiek jednak były powody czy intencje pominięcia tych organizacji, tak bardzo ważnych w walce o niepodległa Polskę, jest to kompromitacja władz Gdańska – organizatora uroczystości.

W sobotę 24 września 2011 w Warszawie odbył się w Walny Zjazd Delegatów Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Po początkowym zamieszaniu Walny Zjazd Delegatów odbył się w przyjacielskiej i serdecznej atmosferze. Obecnych na sali delegatów przybyłych z całego kraju zespalała wspólna troska o dalszy rozwój Związku Żołnierzy NSZ.

 

Zjazd Delegatów wybrał nowe władze Związku. Prezesem został wybrany Zbigniew Kuciewicz. Do Zarządu Głównego zostali wybrani: Artur Zawisza, Jerzy Nachtman, Przemysław Czyżewski, Władysław Sieradzki, Zdzisław Konarzewski, Karol Wołek, Jerzy Skorupiński i Krzysztof Goławski. Wybrano także członków Rady Naczelnej, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej.

31 lipca 2011r. Jerzy Nachtman, żołnierz Związku Jaszczurczego, Narodowych Sił Zbrojnych i uczestnik powstania warszawskiego został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W związku z 67. rocznicą wybuchu powstania warszawskiego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał ordery i odznaczenia uczestnikom tamtych wydarzeń. Powstańcy warszawscy odznaczeni zostali za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich oraz za osiągnięcia w pracy społecznej.

 

Jerzy Nachtman ps. „Kazimierz Olecki”, „Wołomiński”, urodził się 7 listopada 1922 roku w Wołominie. Był synem Edwarda i Ludwiki z domu Leśniewskiej. Przed wojną działał w harcerstwie. Pracę konspiracyjną rozpoczął na przełomie 1939 i 1940 roku w Organizacji Wojskowej „Wilki” w Wołominie. Następnie z częścią swojej organizacji przeszedł do Związku Jaszczurczego, a następnie Narodowych Sił Zbrojnych. Był żołnierzem specjalnego Oddziału Bojowego przy Komendzie Głównej ZJ, a następnie NSZ (Oddział „Mazura”).

7 maja 2011 r. członkowie Okręgu Lubelskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych zebrali się Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Okręgu połączonym z poświątecznym kombatanckim jajeczkiem.

Zebranych kombatantów, członków ich rodzin oraz młodszych spadkobierców tradycji NSZ przywitał Prezes Okręgu Lubelskiego ZŻ NSZ – Rafał Dobrowolski. Przybyli kombatanci z Lublina, Radzynia Podlaskiego, Kraśnika, Łychowa, Skłodkowa, Szczecina, Borowa. Obecny na sali kapelan ZŻ NSZ ks. kan. Ryszarda Juraka poprowadził modlitwę, a po niej wspomniano zmarłych członków naszego Związku od ostatniego Walnego Zebrania Okręgu i odmówiono modlitwę za spokój ich dusz. Po czym ks. Jurak wyraził swoje zadowolenie, iż do ZŻ NSZ wstąpiło młode pokolenie, które broni tradycji oraz dobrego imienia żołnierzy Narodowych Sil Zbrojnych, o których komuniści oraz liberałowie rozpowszechnili wiele kłamstw i pomówień.

30 kwietnia odbyło się spotkanie świąteczne Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w Gdańsku.

Z okazji świąt wielkanocnych ZŻ NSZ zorganizował dla członków oraz sympatyków spotkanie – tzw. jajeczko. Była to doskonała okazja do spędzenia wspólnie czasu na rozmowach, podczas których można było lepiej się wzajemnie poznać oraz usłyszeć wiele wspomnień z okresu wojny. To doświadczenie spotkania z żywą historią było szczególnie cenne dla młodych członków ZŻ NSZ.

W miłej atmosferze, przy ciastku i kawie członkowie i sympatycy NSZ spędzili sobotnie przedpołudnie.