Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oficjalnie przystąpił do grona instytucji-uczestników akcji społecznej „Przypomnijmy o Rotmistrzu” („Let’s Reminisce About Witold Pilecki”).

Apolityczna inicjatywa obywatelska pod hasłem „Przypomnijmy o Rotmistrzu” („Let’s Reminisce About Witold Pilecki”) została zapoczątkowana w styczniu 2008 r. przez Fundację Paradis Judaeorum. Jednym z głównych celów akcji jest ustanowienie 25 maja – rocznicy śmierci Witolda Pileckiego – europejskim Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem.

 

Rotmistrz Witold Pilecki w powstaniu warszawskim walczył w szeregach kompanii "Warszawianka" Narodowych Sił Zbrojnych w zgrupowaniu "Chrobry II".

W dniu 22 kwietnia odbyła się uroczystość nadania Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski śp. Lechowi Neymanowi, jednemu z czołowych działaczy przedwojennego ONR, wojennej grupy „Szańca”, Służby Cywilnej Narodu i Narodowych Sił Zbrojnych.

Uroczystość odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu (al. Niepodległości 16/18) o 11.00 w sali prezydenta W.Celichowskiego (III p.). Tym wysokim odznaczeniem został uhonorowany jeszcze w 2009 roku przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W imieniu rodziny odebrał je Andrzej Neyman.

 

Lech Karol Neyman (1908-1948), ppor. rezerwy WP; pseudonimy: „Wacław Górnicki”, „Butrym”, „Domarat”. Urodzony 7 lutego 1908 r. w Poznaniu, syn Teodora i Marty z domu Matczyńskiej. W 1918 r. rozpoczął naukę w Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Zdał tam maturę w 1926 r. Następnie podjął studia na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego. Był prezesem korporacji akademickiej Helionia. Dyplom i tytuł magistra prawa otrzymał w 1932 r. W 1934 r. rozpoczął działalność w ONR.

3 kwietnia 2011 odszedł od nas Eugeniusz Chmielewski, żołnierz Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych.

Pogrzeb odbył się 5 kwietnia o godzinie 14 w Pińczowie, woj. świętokrzyskie.

Boże świeć nad jego duszą.

 

15 stycznia 2011 r. odbyło się w Gdańsku tradycyjne spotkanie opłatkowe Pomorskiego Okręgu ZŻ NSZ.

Zwyczajowo kombatanci oraz młodzi członkowie Związku spotkali się dzięki uprzejmości proboszcza parafii NMP Królowej Różańca Świętego w jednej z tamtejszych salek

Spotkanie rozpoczął gospodarz, ks. Prałat Andrzej Paździutko czytaniem Pisma świętego oraz zmówieniem modlitwy, po czym nastąpiło dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń. Po części oficjalnej zebrani zasiedli do stołów, aby przy ciastku i kawie oddać się rozmowom oraz wspólnemu śpiewaniu kolęd. Dodatkową atrakcją tego dnia było wręczenie pamiątkowych pucharów części członkiń i członków Związku.

dr Bohdan Szucki W sobotę 15 stycznia 2011 r. Okręg Lubelski Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych zorganizował tradycyjne spotkanie opłatkowe.

Kombatancki opłatek NSZ odbył się na terenie parafii Św. Rodziny, na który przybyło około 80 osób. Obecni byli kombatanci NSZ oraz spadkobiercy tradycji narodowego podziemia zbrojnego z całego województwa, w tym przedstawiciele kół: z Łęcznej, Kraśnika, Łychowa, Szczecyna, Borowa a także Żołnierz Brygady Świętokrzyskiej Henryk Atemborski, który na nasze spotkanie przybył z oddalonej o 160 km Nowej Sarzyny.


Wśród wielu znamienitych gości przybyłych na uroczystości byli m.in.: Deputowany do Parlamentu Europejskiego prof. Mirosław Piotrowski, Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej: prof. Ryszard Bender oraz Stanisław Gogacz, Poseł na Sejm RP – Lech Sprawka, Radni Miasta Lublin: prof. Mieczysław Ryba i Marek Jakubowski, Wojewodę Lubelską – Genowefę Tokarską reprezentował dr Andrzej Borys.

W dniu 10 grudnia 2010 r. Okręg Lubelski Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość oraz Środowisko AK-WiN „Zaporczyków” podpisało wspólny protest wobec publikacji Kazimierza Pawełka pt. „Partyzanci wystąp!”, zamieszczonej na łamach „Polska - Kurier Lubelski” w dniu 6 grudnia 2010 r.

Treść pisma zamieszczamy poniżej.

W sobotę 6 listopada 2010 r. w historycznym budynku PAST-y przy ul. Zielnej 37 w Warszawie spotkali się na uroczystym zjeździe kombatanci oraz sympatycy Narodowych Sił Zbrojnych, aby uczcić 20-tą rocznicę powstania Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Siedziba Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, gdzie odbywały się obchody rocznicowe, zgromadziła około 100 osób z niemal całej Polski. Wśród wielu znamienitych gości przybyłych na uroczystości byli m.in.: harcmistrz i poseł na Sejm RP Jan Dziedziczak oraz Dyrektor Departamentu Stowarzyszeń i Spraw Socjalnych w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jacek Dziuba. Należy podkreślić, że zjazd odbył się pod patronatem oraz dzięki finansowemu wsparciu UdSKiOR, którym kieruje Jan Ciechanowski.

 

8 października w siedzibie Okręgu Lubelskiego odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgu Lubelskiego ZŻ NSZ.

Podczas zebrania przyjęto protokoły z Walnego Zgromadzenia Okręgu oraz posiedzenia Prezydium Zarządu Okręgu, jakie miało miejsce 3 lipca. Podsumowano dotychczasową działalność Okręgu i jego Prezydium a także omówiono plany przyszłej działalności.

Po posiedzeniu w Domu Akcji Katolickiej miało miejsce spotkanie członkowskie Okręgu Lubelskiego ŻZ NSZ. Spotkanie rozpoczął Prezes Honorowy Związku Żołnierzy NSZ dr Bohdan Szucki od odmówienia modlitwy Żołnierzy NSZ oraz uczczono pamięć zmarłego w sierpniu b.r. najstarszego członka Okręgu Jerzego Rozenka PS. „Konar”.

2 października 2010 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze ZŻ NSZ Okręgu Pomorskiego, podczas którego dokonano podsumowania działalności dotychczasowego Zarządu oraz wybrano nowe władze.

Spotkanie rozpoczęło się od przemówienia Prezesa mjr Waldemara Szostkiewicza, który wygłosił sprawozdanie z działalności w minionej kadencji. Następnie członkowie Okręgu Pomorskiego wybrali skład Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, a także wybrali delegata na przyszły Zjazd ogólnopolski Związku.