W dniu 18-tego kwietnia 2010 w Kielcach odbyło się spotkanie Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Spotkanie zostało poprzedzone Mszą Św. sprawowaną w intencji por. Stanisława Grabdy (ps. Bem) – dowódcy oddziału partyzanckiego NSZ w powiecie buskim, skazanego na karę śmierci przez władzę PRL-u. Wyrok wykonano 15.04.1953 roku. A także w intencji żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych poległych w walce o wolność ojczyzny, zamęczonych i zamordowanych w kazamatach więzień i obozów przez Gestapo, NKWD i UB. Podczas uroczystości został zaprezentowany poczet sztandarowy Okręgu Świętokrzyskiego ZŻNSZ. Po Mszy Św. odbyło się spotkanie, na którym omówiono obecną sytuację Związku, a także ustalono harmonogram zadań na przyszłość. W uroczystościach oraz spotkaniu udział wzięli członkowie ZŻNSZ, młodzież z ONR oraz goście.

 

Źródło: Narodowe Kielce

3 lipca 2010 r. w obecności kapelanów ks. Janusza Stępniaka i Ryszarda Juraka odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy okręgu lubelskiego ZŻ NSZ. Zebranie zagaił Prezes Stanisław Pupek. Następnie zebrani odmówili modlitwę za spokój dusz zmarłych żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i innych organizacji narodowego podziemia zbrojnego.

Po modlitwie prezes Stanisław Pupek przedstawił plan zebrania i wskazał na potrzebę dokonania zmian personalnych we władzach Okręgu. Mówca podsumował XX lat działalności Okręgu Lubelskiego ŻZ NSZ, skupiając główną uwagę na genezie i początkach działalności Okręgu oraz wchodzących w jego skład poszczególnych kołach. Wspomniał także o wielu zmarłych członkach organizacji.

Po przemówieniu Prezes Stanisław Pupek uhonorował Dyplomami Uznania księży kapelanów ZŻ NSZ, najbardziej zasłużonych należących do Związku żołnierzy i osoby wspomagające nasze stowarzyszenie. Dyplomy otrzymali:

W dniu 16 maja 2010 r. w Lublinie kombatanci z Narodowych Sił Zbrojnych oraz spadkobiercy tradycji narodowego podziemia zbrojnego zorganizowali w lubelskiej parafii p.w. Świętej Rodziny uroczystości z okazji XX rocznicy powołania Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Od samego rana młodzi narodowcy składali wieńce i zapalali znicze na grobach zmarłych żołnierzy NSZ oraz tablicach i pomniku upamiętniającym partyzantów narodowego podziemia.

Uroczystość poprzedziła msza św., którą celebrował kapelan okręgu lubelskiego ŻŻ NSZ ks. kan. Ryszard Jurak. Przed  liturgią prezes okręgu lubelskiego Stanisław Pupek powitał przybyłych gości. Podczas Mszy św. w poczcie sztandarowym okręgu lubelskiego ŻZ NSZ stali członkowie jednej z grup rekonstrukcji historycznej, ponadto ze sztandarami wystąpili przedstawiciele Wojska Polskiego oraz kombatanci Armii Krajowej, Wolności i Niezawisłości oraz środowiska Zaporczyków. W okolicznościowej homilii ks. Jurak wskazał na ofiarną służbę Polsce żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, którą wielu z nich przepłaciło życiem a inni kilkudziesięcioletnim prześladowaniem przez uzurpacyjne władze komunistyczne.

W ramach obchodów 20-tej rocznicy powstania Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, 16 maja 2010, Okręg Lubelski ZŻ NSZ zaprasza na uroczystości rocznicowe.

W programie obchodów przewidziano złożenie wieńców przy tablicach upamiętniających żołnierzy NOW-NSZ-NZW oraz w Kościele na Tatarach pw. Matki Bożej Królowej Polski, gdzie znajduje się tablica poświęcona Romanowi Dmowskiemu i Ignacemu Paderewskiemu.

O 9:20 odbędzie się spotkanie przed pomnikiem NSZ niedaleko Kościoła pw. Św. Rodziny.
O 9:50 powitanie gości.
10.00 Uroczysta msza św. w kościele pw. św. Rodziny (Al. Jana Pawła II), celebrowana przez JE. ks. abp. Stanisława Wielgusa.
11.30 wystąpienia żołnierzy NSZ i zaproszonych gości.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r. zostali odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych:

Jerzy Turowski - USA
Stanisław Bajkowski
Tadeusz Baran
Wojciech Bojarczuk
Bohdan Fursewicz
Irena Gajewska
Mieczysław Gazdecki
Artur Kochański
Antoni Michalczuk
Robert Miecznikowski
Kazimiera Mierzwa
Władysław Miłkowski
Stefan Nowak
Helena Pięta
Mirosław Reszko
Antoni Rogowski
Józef Szeremet
Waldemar Szostkiewicz
Jan Zalewski

(as)

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego z dnia 1 sierpnia 2007 r. zostali odznaczeni Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych:

Władysław Kołaciński - pośmiertnie
Henryk Borski
Władysław Foksa
Zygfryd Gromadzki
Stanisław Sadowski
Stanisław Świercz

(as)

12 maja 2007 r. odbył się w Warszawie Nadzwyczajny Zjazd Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Kilkudziesięciu delegatów z całego kraju przyjęło bezwzględną większością głosów nowy statut Związku. Od momentu zarejestrowania nowego statutu nazwa Związku ma brzmieć: Związek Żołnierzy i Przyjaciół Narodowych Sił Zbrojnych. Dzięki temu tradycję NSZ będą mogli kontynuować młodzi, którym bliska jest idea narodowa.

(as)

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim w dniu Narodowego Święta Niepodległości Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wręczył ordery zasłużonym żołnierzom-kombatantom oraz działaczom opozycji niepodległościowej. Za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej pośmiertnie zostali odznaczeni Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski m.in.:

  • Witold Borowski
  • Jan Kaim
  • Witold Komierowski
  • Włodzimierz Marszewski
  • Jan Morawiec
  • Stanisław Lucjan Thiel

(as)

Bohdan Szucki

Poniższy tekst został napisany na podstawie "Sprawozdania z działalności Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg w Krakowie za okres od 20 kwietnia 1991 r. do 31 grudnia 2002 r." opracowanego przez Konstantego Kopfa.

Okręg Małopolski ZŻNSZ nadesłał dość szczegółowe sprawozdanie z działalności od kwietnia 1991 r. do 31 grudnia 2002 r.
Okręg rozpoczął działalność 20 kwietnia 1991 r. Formalnie został powołany przez Zarząd Główny ZŻNSZ 7 maja 1991 r. Obejmował on swoim zasięgiem obszar woj. krakowskiego, tarnowskiego i bielsko-bialskiego. Pierwszym prezesem okręgu został Antoni Biegun.
Zarząd okręgu w Krakowie powołał: 21 maja 1991 r. - Koło Podbeskidzie w Żywcu, 2 września 1992 r. - Koło ZŻNSZ w Kłaju, 6 października 1994 r. - Koło ZŻNSZ w Gołczy k. Miechowa. W marcu 1993 r. na bazie koła w Żywcu Zarząd Główny powołał Okręg Podbeskidzie ZŻNSZ. W związku z tym przestało istnieć Koło Podbeskidzie w Okręgu Krakowskim.

Organizatorzy ZŻNSZ zdawali sobie doskonale sprawę, że jednym z pierwszych działań musi być dotarcie do żyjących jeszcze członków-żołnierzy NSZ z okresu okupacji niemieckiej i sowieckiej. Przedstawiony wówczas statut zawierał rozwiązania zapewniające powstawanie struktur organizacyjnych skupiających jak największą liczbę żyjących żołnierzy oraz przeprowadzenie możliwie sprawnego systemu weryfikacyjnego potrzebnego do włączenia związku w nurt życia kombatanckiego w kraju w ramach obowiązujących przepisów.

Do najważniejszych zadań należało zalegalizowanie związku, jego rozbudowa (gdyż tylko odpowiednio liczny związek mógł znacząco oddziaływać na przebudowujący się ruch kombatancki oraz zapewnić członkom uprawnienia kombatanckiej należne weteranom II wojny światowej walczącym w ramach armii Polskiego Państwa Podziemnego), uświadamianie społeczeństwu, jaką rolę odegrały NSZ w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej w walce o niepodległą Polskę, oraz demaskowanie skutków niesłychanej, oszczerczej propagandy komunistycznej z okresu PRL. Realizacja tylko tych celów wymagała stworzenia organizacji o silnych strukturach centralnych i szeroko rozbudowanych agendach terenowych.