Sztandar Okręgu Świętokrzyskiego ZŻNSZ (Kielce)

 • Wymiary: 100×100 cm. Awers - czerwony krzyż ze srebrnym orłem w części środkowej, opleciony wieńcem w kolorze złotym. Na ramionach krzyża złote napisy: BÓG, HONOR, OJCZYZNA; a na dolnym data sformowania Brygady Świętokrzyskiej: 11-VII-1944. W rogach na białym tle w skrzyżowanych gałązkach laurowych napisy: NSZ, 202. Poniżej orła półkolisty napis w kolorze złotym: NARODOWE SIŁY ZBROJNE. Rewers - czerwony krzyż z oplecionym złotym wieńcem kolorowym wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej w centrum. W rogach na białym tle napisy: 1939, 1945, NSZ i 202 pp. Drzewce zwieńczone stalowym orłem z rozpiętymi skrzydłami.
 • Sztandar ufundowany został przez członków Okręgu Świętokrzyskiego ZŻNSZ w Kielcach.
 • Poświęcenia sztandaru dokonał 8 września 1991 r. w kościele garnizonowym kapelan garnizonu ks. Rozpondek.

Sztandar Okręgu Górnośląskiego ZŻNSZ w Katowicach

 • Wymiary: 120×120 cm. Awers - orzeł w koronie i hasła: BÓG, HONOR, OJCZYZNA, oraz napis ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH OKRĘGU GÓRNOŚLĄSKIEGO. Rewers - wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej oraz napis POD TWOJĄ OBRONĘ. W rogach inicjały: ZJ, NSZ, NOW, NZW. Drzewce zwieńczone płaskim orłem z rozpiętymi skrzydłami wykonanym z białego metalu.
 • Fundatorami sztandaru byli członkowie Okręgu Górnośląskiego ZŻNSZ w Katowicach.
 • Poświęcenia dokonano 2 października 1993 r. w kościele garnizonowym Św. Kazimierza w Katowicach.


Tablica w kościele garnizonowym Św. Kazimierza w Katowicach

Sztandar Okręgu Pomorskiego ZŻNSZ w Gdańsku

 • Wymiary: 105×120 cm. Jedna strona - na tle czerwonym skróty: ZJ, NOW, NZW, NSZ. Pośrodku wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej na tle srebrnego orła w koronie i miecz Chrobrego, wokół wizerunku i orła - wieniec. Druga strona - na białym tle skróty: ZJ, NOW, NZW, NSZ; na tle czerwonym napis: BÓG, HONOR, OJCZYZNA; pośrodku srebrny orzeł w koronie, wokół niego wieniec; pod orłem półkolisty napis: NARODOWE SIŁY ZBROJNE OKRĘG POMORSKI. Drzewce zwieńczone płaskim orłem w koronie z rozpiętymi skrzydłami i inicjałami: ZJ, NOW, NZW.
 • Sztandar powstał z inicjatywy Zarządu Okręgu Pomorskiego Związku Żołnierzy NSZ, a fundatorami byli członkowie związku oraz "Solidarność" Zarządu Portu, Portowa Fundacja Pomocy Społecznej przy Zarządzie Portu, Zakładowa Komisja NSZZ "Solidarność" Stoczni Gdańskiej SA, Zakładowa Komisja NSZZ "Solidarność" Stoczni Północnej oraz firma "Madmag" w Gdyni.
 • Poświęcenia dokonał 5 września 1993 r. ks. prałat Jan Majder - proboszcz parafii NMP Królowej Różańca Świętego w Gdańsku-Przymorzu. Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali: Józefa Szołoch i Bohdan Szucki.


Tablica-epitafium w kaplicy św. Jana Chrzciciela w kościele parafialnym NMP Królowej Różańca Świętego w Gdańsku-Przymorzu

Sztandar Okręgu ZŻNSZ w Częstochowie

 • Wymiary: 100×100 cm. Wykonany z białego i czerwonego atłasu, haftowany złotym bajorkiem. Awers - na białym tle czerwony krzyż, pośrodku srebrny orzeł w koronie otoczony złotym wieńcem. Na ramionach krzyża napisy: BÓG, HONOR, OJCZYZNA, NSZ VIII OKRĘG CZĘSTOCHOWA. W białych narożach inicjały: NZW, ZJ, AK NSZ, NOW. Rewers - na białym tle czerwony krzyż. W środkowej części wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej w tle srebrnego orła w koronie z rozpostartymi skrzydłami. Poniżej półkolem napis w kolorze złotym: NARODOWE SIŁY ZBROJNE.
 • Poświęcenia sztandaru na dziedzińcu klasztoru sióstr urszulanek dokonał 6 listopada 1993 r. ks. St. Golonka.


Tablica wotywna w Częstochowie w Kaplicy Pamięci Narodu na Jasnej Górze

 • Wykonana ze srebra. W lewym górnym rogu wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej z Dzieciątkiem oraz orzeł w koronie. W dolnych rogach obie strony Krzyża Narodowego Czynu Zbrojnego. Treść tablicy:

Sztandar Okręgu ZŻNSZ w Białymstoku

 • Wymiary: 100×98 cm. Jedna strona sztandaru z wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej. Hasła: BÓG, HONOR, OJCZYZNA. W narożach inicjały organizacji narodowych: ZJ OKR XIII, NOW "CYRYL", NSZ OKR XIII, NZW "CHROBRY". Na dole napis: BIAŁYSTOK. Druga strona z orłem piastowskim w koronie i mieczem Chrobrego, na obrzeżu napis: NARODOWE ZJEDNOCZENIE WOJSKOWE. Drzewce zwieńczone orłem jagiellońskim w koronie.
 • Sztandar powstał z inicjatywy Zarządu Okręgu ZŻNSZ w Białymstoku. Fundatorami byli członkowie Okręgu ZŻNSZ w Białymstoku oraz Koło Samodzielne w Brańsku Stowarzyszenia Polskich Kombatantów.
 • Sztandar poświęcony został 15 sierpnia 1993 r. w kościele garnizonowym w Białymstoku przez metropolitę białostockiego, ks. arcybiskupa Stanisława Szymeckiego.


Tablica pamiątkowa w kościele w Choroszczy (woj. białostockie)

Sztandar Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ

 • Wymiary: 98×107 cm. Awers sztandaru - na niebieskim tle srebrny orzeł w koronie, na piersi którego widnieje wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej. Wokół orła napis: ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH. W rogach inicjały: ZJ, NOW, NZW, NSZ. Rewers - czerwony krzyż na białym tle. W środkowej części krzyża napis: BÓG, HONOR, OJCZYZNA otoczony wieńcem laurowym w kolorze złotym. Na dolnym ramieniu rok: 1990. Drzewce zwieńczone białym orłem ze złoconą koroną.
 • Projekt ideowy wykonał Bohdan Szucki, techniczny - artysta malarz Blanka Gdul-Olszewska. Sztandar ofiarowali państwo Teresa i Zdzisław Knoblowie z Kanady.
 • Poświęcenia dokonał ks. biskup Zbigniew Kraszewski 12 czerwca 1994 r. w Lublinie w kościele Świętej Rodziny.
 • Sztandar Zarządu Głównego ZŻNSZ - 16 kB