Oświadczenie Związku Żołnierzy NSZ, ONR, MW i kibiców "Stali" w sprawie obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych.

Oświadczenie Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych z siedzibą w Żywcu, Obozu Narodowo Radykalnego Brygady Górnośląskiej, Kibiców BKS „STAL” Bielsko-Biała oraz Młodzieży Wszechpolskiej Bielsko-Biała.

 

1 marca został ustanowiony przez Parlament Rzeczypospolitej w 2011r. Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wybór daty jest nieprzypadkowy, ponieważ właśnie 1 marca 1951 roku w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Komendy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Batorym, Adamie Lazarowiczu, Franciszku Błażeju, Karolu Chmielu i Józefie Rzepce − będącym ostatnim ogólnopolskim koordynatorem „Walki o Wolność i Niezawisłość Polski z nową sowiecką okupacją”.

IPN odnalazł szczątki Stanisława Kasznicy - ostatniego Komendanta Głównego Narodowych Sił Zbrojnych.

W dniu 20.03.2013 r. Instytut Pamięci Narodowej potwierdził oficjalnie, że w czasie ekshumacji szczątków ofiar komunistycznego terroru na tzw. „Łączce” na cmentarzu powązkowskim w Warszawie odkryto szczątki ostatniego Komendanta Głównego Narodowych Sił Zbrojnych – ppłk Stanisława Kasznicy.

 

Ppłk Stanisław Kasznica całkowicie poświęcił życie ojczyźnie i pracy narodowej. Bohater kampanii wrześniowej odznaczony Virtuti Militari i dwukrotnie Krzyżem Walecznych. Od października 1939 w antyniemieckiej i antysowieckiej konspiracji narodowej. W PRL ścigany, lżony, aresztowany, przez rok nieludzko torturowany przez komunistycznych zbrodniarzy.

 

W pokazowym procesie skazany na czterokrotną karę śmierci, zamordowany, niegodnie pogrzebany przez swoich oprawców w nieznanym do dziś miejscu. Po wielu latach zostanie godnie pochowany z honorami, jak przystało na wiernego syna Polski, bohatera, Komendanta Głównego Narodowych Sił Zbrojnych.

Około trzystu osób zebrało się na ognisku powstańczym w Forcie Góry Gradowej na terenie Muzeum Fortyfikacji Miejskich Hewelianum w Gdańsku.

Organizatorem był Okręg Pomorski Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oraz Stowarzyszenia Kibiców Lechii Gdańsk Lwy Północy. W kręgu ogniska usiedli kombatanci Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych, harcerze, strzelcy, peowiacy, kibice Lechii i zwykli mieszkańcy przybyli z wszystkich okolic Trójmiasta.

 

Pomimo siarczystego mrozu, ognisko, przy którym śpiewano pieśni z powstania styczniowego, trwało dwie godziny. Organizatorzy przygotowali czterysta porcji grochówki i kiełbasek. OBN IPN wydrukował 200 śpiewników, jeden z gdańskich piekarzy pan Pellowski dostarczył paczuszki z pączkiem i bułką oraz karteczką „prowiant powstańca”. Wsparcie finansowego udzielił organizatorom SKOK.

W sobotę 12 stycznia 2013 r. Okręg Lubelski Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych zorganizował tradycyjne spotkanie opłatkowe.

Kombatancki opłatek NSZ odbył się na terenie parafii Św. Rodziny, na który przybyło około 80 osób. Obecni byli kombatanci NSZ oraz spadkobiercy tradycji narodowego podziemia zbrojnego z całego województwa, w tym przedstawiciele kół: z Łęcznej, Kraśnika, Łychowa, Szczecyna, Borowa i Lublina.

 

Wśród wielu znamienitych gości przybyłych na uroczystości byli m.in.: Senator Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Gogacz, Wojewodę Lubelską reprezentował dr Andrzej Borys a Sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa reprezentował Waldemar Podsiadły, Marszałka Województwa Lubelskiego i Prezydenta Miasta Lublin reprezentowali ich pełnomocnicy ds. kombatantów i kontaktów z organizacjami pozarządowymi, odpowiednio: Andrzej Kloc i Zdzisław Niedbała.

Msza św. w 88. rocznicę urodzin ś.p. Jana Przewoźnika ps. "Ryś" w Czechowicach-Dziedzicach.

W dniu 7.02.2013 o godz.16.30, w Kościele NMP Wspomożenia Wiernych w Czechowicach-Dziedzicach odbędzie się msza święta w 88. rocznicę urodzin ś.p. Jana Przewoźnika ps. „Ryś”, porucznika Narodowych Sił Zbrojnych z oddziału Henryka Flame ps. „Bartek”. Związek Żołnierzy NSZ Okręg Podbeskidzie zaprasza na uroczystą mszę świętą.

 

7-go lutego 2013 roku w Czechowicach Dziedzicach w Kościele Wspomożenia Wiernych o godz. 16:30 odbędzie się msza w 88 rocznicę urodzin Jana Przewoźnika ps. „Ryś”, zastępcy Henryka Flame ps. „Bartek” ze zgrupowania NSZ na Podbeskidziu. Na powyższą mszę organizatorzy zapraszają wszystkie formacje patriotyczne, którym dobro Polski leży na sercu.

 

Jan Przewoźnik urodził się 7.2.1925 roku w Czechowicach-Dziedzicach. Pochodził z patriotycznej rodziny. Jego dziad tego samego imienia – Jan w Zarzeczu na Śląsku Cieszyńskim był znanym działaczem społecznym. Jego nastawienie wręcz wrogie do władz pruskich i austryjackich było szczególnie znane, co dało mu wówczas przezwisko polski szlachcic. Miał z tego powodu kilka spraw sądowych przed sądem w Cieszynie.

Stanowisko Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w sprawie działań organów państwowych wobec Młodych NSZ

Zarząd Główny Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec nieuzasadnionego najścia młodych działaczy Związku w miejscu ich nauki i w ich domach przez funkcjonariuszy Policji, ABW i Straży Granicznej.

 

Uważamy za nienormalne i niedopuszczalne, by w demokratycznym, wolnym państwie doszukiwano się działalności antypaństwowej w aktywności młodych wolontariuszy Związku Żołnierzy NSZ – organizacji kombatanckiej kultywującej tradycje walki o niepodległe i suwerenne państwo polskie.

 

Narodowe Siły Zbrojne były drugą co do liczebności formacją Wojska Polskiego w Polskim Państwie Podziemnym. Żołnierze NSZ poświęcali swoje życie walce o niepodległość Polski, często płacąc najwyższą cenę.

W dniu 9 grudnia 2012 liczba użytkowników profilu NSZ na fecebooku przekroczyła 10.000.

Niniejszym informujemy, że dziesięciotysięcznym użytkownikiem profilu Narodowe Siły Zbrojne jest Pan Krzysztof Markiewicz, który dostanie od Związku Żołnierzy NSZ pamiątkową odznakę.


W związku z Waszym poświęceniem i walką o pamiątkową odznakę, postanowiliśmy symbolicznie uhonorować również osobę, która okazała się 10.001 użytkownikiem profilu NSZ. Jest to Pan Marcin Mazur, który otrzyma pamiątkową wpinkę z wizerunkiem jaszczurki ZJ.

 

Gratulujemy szczęśliwcom i dziękujemy Wam wszystkim, że jesteście z nami. Czołem Wielkiej Polsce !

Druga edycja konkursu o Żołnierzach Wyklętych pod patronatem czterech związków kombatanckich.

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego, Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie, IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie, Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego zapraszają wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Historyczno-Literackim o Żołnierzach Wyklętych.

Relacja z podsumowania I edycji Konkursu o Żołnierzach Wyklętych.

Wydarzenie na Facebooku

 

TERMIN SKŁADANIA PRAC:  do 26 lutego 2013

 

REGULAMIN

Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Literacki o Żołnierzach Wyklętych

Preambuła Ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Dz.U. z 2011 r. Nr 32, poz. 160):

"W hołdzie "Żołnierzom Wyklętym" – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu... "

W Narodowy Dzień Niepodległości 11.11.2012 ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości.

Patronat honorowy nad Marszem Niepodległości sprawuje Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

 

Obchody Narodowego Dnia Niepodległości Związek Żołnierzy NSZ rozpoczął od uczestnictwa Prezesa Zarządu Głównego Zbigniewa Kuciewicza wraz z pocztem sztandarowym Związku w uroczystościach państwowych przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Na Palcu Marszałka Józefa Piłsudskiego zebrali się przedstawiciele najważniejszych urzędów w państwie, wszystkich rodzajów sił zbrojnych, organizacji kombatanckich i mieszkańcy Warszawy.

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Lubelski wraz z Burmistrzem Miasta Łuków zorganizował 20 października 2012 r. uroczystości nadania rondu nazwy im. Narodowych Sił Zbrojnych.

Rondo znajduje się u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Ławeckiej w Łukowie. Łukowskie uroczystości rozpoczęły się 20 października od Mszy Św. w Kolegiacie Przemienienia Pańskiego, w intencji poległych żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Eucharystii przewodniczył ks. Tadeusz Danieluk. Homilie na zaproszenie ZŻNSZ wygłosił ks. Dziekan Stanisław Chodźko proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM i św. Aniołów Stróżów w Zbuczynie.